Cevaplar

2014-01-28T16:00:55+02:00
ŞUARA SÜRESİ 214. AYET MEAL VE TEFSİRİDavetçinin Tebliğ Tarzı Ve Vazifeleri


213- Sakın Allah'la birlikte başka ilâh edinme, yoksa azaba uğrayanlardan olursun.

214- (Önce) yakın akrabalarını uyar.

215- Sana uyan müminlere tevazu ka*natlarını indir.

216- Eğer sana karşı gelirlerse: "Ben si*zin yaptıklarınızdan uzağım." de.

217- Sen Aziz (her şeye galip) ve Rahim (çok merhametli) olan Allah'a güven.

218- O senin namaza kalkmanı da görü*yor,

219- Secde edenler arasındaki hareket*lerini de.

220- Şüphesiz ki O her şeyi çok iyi işiten ve her şeyi gayet iyi bilendir.


Kelime ve İbareler:


"Sakın Allah'la birlikte başka ilâh edinme, yoksa" onların seni davet ettik*leri hususlardan bir şey yapacak olursan "azaba uğrayanlardan olursun." Bu ifade kâmil ihlâsı sebebiyle Peygamberimiz'e (s.a.) heyecan vererek onu galeya*na getirmek ve diğer mükellefleri sakındırmak içindir.

"Yakın akrabalarını uyar." Bunlar Haşimoğulları ile Muttaliboğulları'dır. Buharî ve Müslim'in rivayet ettiği gibi Peygamberimiz (s.a.) onları açıktan uyardı. Davetine, onlardan kendisine en yakın olanla başladı, sonra diğer ya*kınlarla devam etti. Zira onların durumlarıyla ilgilenmek daha önemlidir.

"Sana uyan müminlere" muvahhidlere tevazu "kanatlarını indir." Onlara yumuşak davran.

"Eğer" yakınların "sana karşı gelirlerse:" yani sana tabi olmazlarsa onlara: "Ben sizin" Allah'tan başkasına tapmak gibi "yaptıklarınızdan" sizin amelleri*nizden "uzağım, de."

"Sen Azız ve Rahim olan Allah 'a güven." Yani bütün işlerini Allah'a havale et. O, düşmanlarını ezmeye ve dostlarına yardım etmeye muktedirdir.

"O senin namaza" teheccüd (gece) namazına "kalkmanı da görüyor."

"Secde edenler arasındaki hareketlerini de." Yani kıyam, rükû, secde ve ka'de gibi namazın rükünlerini yerine getirmeni de görüyor. Buradaki secde edenlerden kasıt namaz kılanlardır.

"Şüphesiz ki O, her şeyi çok iyi işiten ve her şeyi çok iyi bilendir." Cenab-ı Hak kendisini düşmanları ezme ve dostlarına yardım etme şanıyla tavsif etti. Bundan sonra Rasulü'nü kendisinin dostluğuna lâyık kılacak durumunu bildi*ğini zikretmesi tevekkülü gerçekleştirmek ve Rasulünün kalbini mutmain kıl*mak içindir. Şüphesiz ki O senin söylediğini gayet iyi işitendir ve niyet ettiğini gayet iyi bilendir. [83]

1 5 1