Cevaplar

2012-12-20T17:06:14+02:00

GENÇ TÜRKİYE DEVLETİ’NİN CUMHURİYET
KAZANIMLARI VE BUNLARIN KIBRIS TÜRK
TOPLUMUNA YANSIMALARI
Ulvi KESER

Özet
Kıbrıs adası tarihin her döneminde coğrafi, kültürel, demografik, sosyal alanlar başta
olmak üzere Anadolu coğrafyasının bir parçası olmuştur. Milli Mücadele sürecinde ve Anadolu
topraklarının emperyal güçlerden Mustafa Kemal önderliğinde yakılan hürriyet ateşiyle
atılmasından hemen sonra başlayan dönemde Kıbrıs adasında yaşayan Kıbrıs Türkleri de
Anadolu’da olup bitenleri çok yakından takip ederler ve Mustafa Kemal’in izinde olduklarını
gösterirler. Cumhuriyet devrimlerinin yavaş yavaş sosyal hayatta kendisini göstermeye başladığı
süreçte de bu durum aynı şekilde ortaya çıkar. Bu çalışma Kıbrıs Türklerinin Anadolu ile olan
bağlarının ne kadar güçlü olduğunu ve Kıbrıs Türklerinin Atatürk devrimlerine ne derece içten
ve gönülden bağlı olduklarını göstermek amacıyla kaleme alınmıştır.

1 5 1