Cevaplar

2012-12-20T17:12:17+02:00
Tropik yağmur ormanlarının doğaya etkilerİ YOL OLURLARSA NE OLUR

Dünyada her yıl 15 milyon hektarlık orman yok oluyor Bu, atmosfere bir buçuk milyar ton karbondioksit salınımına eşittir Brezilya'nın sera gazı salınımlarının dörtte üçü Amazon ormanlarının yok edilmesinden kaynaklanıyor Aynı felaket Afrika'da da yaşanıyor Afrika'nın tropikal ormanlarının üçte ikisi Kongo'dadır Kongo'nun ormanları süratle yok ediliyor Yapılan tahminlere göre, Kongo kısa sürede ormanlarının yarısını kaybedecek Yeşil Barış Hareketi, bunun yağmur ormanlarının geleceğini, global iklimi etkileyeceğine inanıyor Kongo'daki ormanların yok edilmesi, dünyanın ilk sanayileşmiş ülkesi olan Britanya'nın altmış yılda neden olduğu karbondioksit salınımı oranında karbondioksit salınımı yaratacak
Milyonlarca yıl önce ortaya çıkan ve yeryüzünde yaşayan hayvanların yüzde 80'ini barındıran tropik yağmur ormanları günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır Ekolojik sistemler bozulurken, pek çok canlının yaşam alanı yok edilmektedir Bitki örtüsünün yoğunluğu nedeniyle tropik yağmur ormanları gezegenimizin en önemli oksijen kaynaklarından biri durumdadır Ayrıca kıtalar üstündeki en büyük su deposu işlevini görürler Bu nedenle onların yok edilmesi büyük ekolojik felaketlere yol açabilir

Tropik Sera İklimi
Yerküreyi ikiye bölen Ekvator çizgisinin her iki yanında yer alan bölgeye tropik kuşak denir Burası her zaman sıcak (kış ortalaması 20° Cnin üstünde), yağışlı ve yılın 12 ayı bol güneş alan bir bölgedir Sıcaklığın yıl içindeki dağılımı çok değişmediğinden mevsimler arasındaki farklar da fazla değildir Buna karşılık gündüzle gece arasındaki fark görece daha büyüktür Tropik iklim kuşağında yıl içindeki değişiklikleri ve kuşağın ekolojik düzenini daha çok yükseklik farkları ve yağışlar belirler

Ekvator çevresinde, ısınan havanın yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan ve bütün dünyayı kuşatan bir alçak basınç kuşağı oluşur Bunu dengelemek için kuzeydoğudan ve güneydoğudan alize rüzgarları eser Isınıp yükselen ve onun yerine gelen hava kütleleri 10 ve 25 enlemler arasında kuzeye (temmuz) ve güneye (ocak) doğru gidip gelir Bu hava hareketlerini yağış izler Kuzey Yarıkürede yaz aylarında hava akımları kuzeye kayınca yağış düşer; buna karşılık güneyde yağış olmaz Kuzeyde kış olunca hava akımları güneye kayar ve bu kez oraları yağış alırken kuzey kuraklaşır İşte, kurak ve yağışlı mevsimlerin birbirini izlemesi, tropik kuşağın tipik özelliklerinden biridir (Bu konuyla ilgili olarak, savanların anlatıldığı bölüme bakınız) Tropik kuşakta Güneş ışınları bölgeye dik olarak indiği zaman yağmur yağdığından bu yağışlara zenit (doruk) yağmurları denir Ekvatorun 10° kuzey ve güneyi arasında kalan bölgede kuraklık yaşanmaz Buna karşılık buradan uzaklaşılıp dönencelere yaklaşıldıkça yağışlı ve kurak mevsimler daha belirgin hale gelir Yağışlı mevsimlerin uzayıp, kurak mevsimlerin kısalması hem bitkiler, hem de hayvanlar için dayanılması zor koşullar yaratır

Amazon yağmur ormanları öylesine geniş ve hayat dolu ki savunucuları bile neyi koruduklarını tam olarak bilmiyor

20 4 20
2012-12-20T17:12:18+02:00

çevremize zarar vermemiz atıklar ve çöpler atmamız ve yakmamız

2 1 2