Ülkemizde nüfus artışını yavaşlatmak için hedeflenen "Aile Plânlaması" uygulamasından istenilen sonuç alınamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?
A) Gelenekler
B) Ekonomik nedenler
C) Eğitim yetersizliği
D) Dinî baskılar
E) Politik nedenler

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-08-04T23:30:15+03:00

cevap c-)eğitim yetersizliğidir.

 

 

a-)gelenek;çok cocuk bazı bölgelerde gelenektir az çocuğu olanın hoş karşılanmadığı olabilir bundan dolayı planlamada sıkıntı olabilir.

b-)ekonomik nedenler;bazı aileler ekonomil nedenlerinden dolayı az çocuk yapabilirler bu da planlamayı sekteye uğratabilir.

d-)dini baskılar;bunu da belki yakın da diğer dinin insan sayısı fazla olmasın bizim sayımız fazla olsun sayı güçtür gibi mantıklarla birey sayısı artırılmak istenmiş olabilir.

e-)politik nedenler;ülkemizde en az 3 çocuk isteyen hükümet varken çin de ise tam tersi öocuk sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar vardır.

 

4 4 4