Cevaplar

2012-12-20T17:51:44+02:00
İspanya'nın Fethi (Tarık Bin Ziyad)   I. Velid döneminde İspanya'da Vizigot Krallığı bulunuyordu.Krallık iç karışıklıklardan zayıf düşmüştü.Kral Rodrik, halk tarafından sevilmiyordu.Kralın İspanya halkına baskı ve zulüm yapması üzerine İspanya'nın yerel yöneticileri, Müslümanlardan yardım istediler.711 yılında Tarık Bin Ziyad, komutasındaki bir İslam ordusu Cebelitarık (Septe) Boğazı'nı geçerek İspanya'ya girdi.Tarık Bin Ziyad, askerlerinin geri dönme ümidini yok etmek için boğazı geçtikten sonra gemilerini yaktırdı.İspanya'ya geçen ordusu Kadisk Savaşı ile burayı fethetti(711).Bu fetihler I. Velid döneminden sonra da devam etti.Bu fetihten sonra İspanya, Emevilerin bir eyaleti durumuna geldi.Müslümanlar İspanya'ya Endülüs adını verdiler.Müslümanlar Pirene Dağları'na kadar ilerlemişlerdi.İspanya'yı fetheden Emeviler, ilerlemelerini sürdürerek Pirene Dağları'nı aştılar, Fransa'ya girdiler.Fakat Frank ordusuyla Poitiers (Puvatya) denilen yerde yapılan savaşta her iki taraf da büyük kayıplar verdi(732).Müslümanlar geri çekildiler.Büyük kayıplar veren Franklar da onları izlemedi.Poitiers (Puvatya) Savaşı, İslam ve Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.Çünkü eğer İslam orduları bu savaşta kesin bir zafer kazanabilselerdi, İslamiyet Avrupa'da da yayılabilecekti. Ancak bu savaştan sonra İslam ordularının Avrupa içlerine ilerleyişleri Osmanlı Devleti dönemine kadar durmuştur.
1 5 1
2012-12-20T17:52:21+02:00

Târık bin Ziyad, tarihin en büyük komutanlarındandır. Emevilerin Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr tarafından, İspanya’yı fethetmekle görevlendirilmişti. 7 000 kişilik kuvvetiyle 711 tarihinde Septe (Cebelitarık) Boğazı’nı geçti. Askerlerine geri dönme umudu bırakmamak için, bütün gemileri yaktırdı. Sonradan çok kullanılan; “Gemileri yakmak.” deyimi buradan kalmıştır.

Çok başarılı bir askerî harekâtla Kuzey İspanya’ya kadar ilerleyen Târık bin Ziyad, önemli şehirleri aldı. Endülüs Medeniyeti’nin yolunu açan komutan olarak tarihe geçti.

İspanya’nın güneyinde bu tarihte devlet kuran Müslümanlar, 1494’e kadar burada 8 asır kalmışlardır. Müslümanlar ilim ve medeniyette o kadar ileri gitmişlerdir ki, Hıristiyanlar bütün bu eşsiz eserleri tahrip etmelerine rağmen, şimdi bile hâlâ bunların izleri vardır. İspanya’da, Kurtuba ve Gırnata şehirlerinde üniversiteler kurulmuştur. İçinde 600 000 kitap bulunan kütüphâneler vardı.

 

1 5 1