Cevaplar

2012-12-20T18:02:24+02:00

http://www.soruca.com/anasayfa/altkatyazilar/9-SINIF-BIYOLOJI-TEST-COZ

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T18:02:29+02:00
1. I. Enzim kullanılması.II. Büyük moleküllü besinlerin küçük moleküllere ayrılması. III. Sonuçta glikoz oluşması.
Yukarıdakilerden hangileri hücre içi ve hücre dışı sindiriminde ortak olarak görülür?
A) Yalnız l B) Yalnız II C)l-ll D)l-ll-lll
2. Aşağıdakilerden hangisinde sindirilen besin çeşidi diğerlerine göre daha fazladır?
A) Ağız B) Mide C) Ince bağırsak D) Kalın bağırsak
3. Aşağıdakilerden hangisi enerji verici besin maddelerinden değildir?
A) Protein B) Su C) Yağ D) Karbonhidrat
4. İnsanda sindirim sisteminde selülozun sindi-rilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangi-sidir?
A) Çoksertyapıdaolması.
B) Bitkisel bir besin olması
C) Gerekli enzimin olmaması.
D) Zaten sindirilmiş bir besin olması.

<FONT size=2><FONT face="Tahoma, sans-serif">
0