Cevaplar

2012-12-20T18:05:48+02:00

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

1 1 1
2012-12-20T18:06:20+02:00

Aynı kesir sayısını belirten her bir kümeye rasyonel sayı, tüm rasyonel sayıların oluşturduğu kümeyede rasyonel sayılar kümesi denir.

Rasyonel sayılar kümesi, Q sembolü ile gösterilerek tanımlanır.

(Neden Q ile gösterilir ? ingilizce Quotient / bölüm  kelimesinden dolayı)

Rasyonel sayılar kümesi;

  şeklinde tanımlanır.

Sıfırdan büyük rasyonel sayılara pozitif rasyonel sayılar denir ve “Q+ ” ile gösterilir.

Sıfırdan küçük rasyonel sayılara negatif rasyonel sayılar denir ve “Q– ” ile gösterilir.

“0”, negatif veya pozitif olmayan bir rasyonel sayıdır.

 Örnek:   gibi sayılar pozitif rasyonel sayılardır.

 

 Örnek:  gibi sayılar negatif rasyonel sayılardır.

 

Aşağıda Sayı Doğrusunda gösterilmiş rasyonel sayıları dikkatele inceleyiniz;

0