Cevaplar

2012-10-02T17:40:27+03:00

Daltonun atom kuramına göre elementler kimyasal bakımdan birbirinin eşdeğer olan atomlar içerirler. değişik elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu atom teorisine göre kimyasal 1 bileşik 2 ya da daha epey sayıda elementin yalın 1 oranda birleşmesi sonucunda meydana gelir. Kimyasal tepkimelere giren nesneler arasındaki Kütle ilişkilerine istinaden, Dalton atomların bağıl kütlelerini de bulmuştur. çağdaş atom kuramı Daltonun kuramına dayanır yalnız birtakım kısımları değiştirilmiştir. Atomun parçalandığını, elementlerin birbirinin eşdeğer atomlardan değil, izotoplarının karışımından meydana geldiğini biliyoruz. Daltonun atom teorisi kimyasal reaksiyonların açıklanmasına, maddenin anlaşılmasına, ve atomun esas özelliklerinin ortaya atılmasına hayli büyük faydalar sağlamıştır. Bu sebeple ilk bilimsel atom teorisi bi şekilde kabul edilir.

0
2012-10-02T17:41:44+03:00

John Dalton (Eaglesfield, Cumbria, 6 Eylül 1766 – Manchester, 27 Temmuz 1844) İngiliz kimyager ve fizikçi, Cumberland Cockermouth yakınlarındaki Eaglesfield'de doğdu. En çok atom teorisi'ni savunması, kendi adı verilen atom modeli ve onuruna bazen Daltonizm de denen renk körlüğü hakkında yaptığı araştırmalarla tanınır.

19. yüzyılın başlarında atom konusunda ilk bilimsel yaklaşımı yapan atomcudur. Ona göre atomlar içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzemektedir. John Dalton, maddeleri çok küçük yapı taşlarının topluluğu halinde bulunduğu fikrini ileri sürdü

Dalton un atom teorisi olarak ortaya konulan temel özellikler şunlardır.

Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. Farklı cins atomlar farklı kütlelerdedir. Atom katı, sert, içi dolu küre şeklindedir. Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Atomlar parçalanamaz.

 

0