Cevaplar

2015-08-06T14:25:37+03:00
Çevremizde gördüğümüz ya da günlük hayatımızda sürekli kullandığımız maddelerin her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Örneğin, su hayatımızın devam etmesi için gerekli olan en önemli maddelerden biridir. Ekmek, marul, soğan, biber ve karpuzun her biri ayrı bir maddedir. Maddenin kendisine ait özelliklerine maddenin kimliği denir. Herhangi bir maddenin yapısında meydana gelen değişimlerde o maddenin kimliğinin değişip değişmediği göz önüne alınır. Maddenin kimliği aslında maddenin cinsi ile ilgilidir. Yani bir olay sonucunda maddenin cinsi değişiyorsa kimliği de değişmiş olur. Bir miktar kesme şeker alalım. Bunun tadına bakalım. Sonra kesme şekerleri havanda dövelim ve toz haline getirelim. Toz hâldeki şekerin tadına bakalım. Şekerlerin tatlarının aynı olduğunu anlarız.Yaptığımız bu işlemde maddenin görünüşünde yani şeklinde bir değişiklik yapmış olduk. Maddenin küp halinden toz haline getirilmesi maddenin kimliğinde bir değişiklik meydana getirmedi. Aynı şekilde başka maddelerin de şekillerinde veya görünüşlerinde bir değişiklik yapılırsa kimliklerinde bir değişme olmaz.Bu değişimlerin hiçbirinde maddenin kimliğinde bir değişiklik olamamıştır. Yalnızca görünüşleri değişmiştir. Örneklerin hepsi için verilecek cevap şudur :Madde aynı madde, ama görünümü değişti.İşte maddenin kimliğini değiştirmeden ezilmesi, kırılması, yırtılması, ufalanması, erimesi, donması, parçalanması, hâl değişikliğine uğraması gibi sadece görünümünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişme denir.Günlük hayatta suyun değişik şekilleri ile karşılaşabiliriz. Suyun değişik şekiilerine suyun halleri denir : Buz ( katı ), su ( sıvı ) ve buhar ( gaz ). maddelerin hâl değiştirmesi yani katıdan sıvıya geçmesi, sıvıdan gaza geçmesi, fiziksel değişmedir. Bir katının erimesi, sıvının gaz olması, gazın sıvılaşması ya da sıvının katılaşması sırasında madde kimlik değiştirmez, yalnızca görünüşü değişir. Maddenin hâl değiştirmesi sırasında tanecikler arası uzaklık ve taneciklerin hareketi değişir.3. Kimyasal DeğişmeNe İdi, Ne Oldu ?Birkaç tane yumurta alalım. Yumurtaları yıkayalım. Yumurtalarımızdan birini kırarak bir tabağa boşaltalım. Yumurtada bir değişiklik olmadığını gözleriz. Önceden kabuğunun içinde olan yumurta şimdi tabakta eskisi gibi çiğ olarak durmaktadır. İşte böyle bir işleme fiziksel olay denir. Fiziksel olayda madde aynı maddedir, yalnızca dış görünümü değişmiştir. Ancak yumurtayı bir tavada yağda pişirirsek yumurta katılaşır ve şekli değişir. Yumurta önceden çiğ hâlde iken şimdi pişmiş hâle gelmiştir. Bu pişirme ile madde dış görünümü dışında başka değişimlere de uğramıştır..
0