Cevaplar

2012-12-20T18:47:12+02:00

atomun içinde aynı ama grup gruo olna maddeler 

Moleküler Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili (veya daha fazla sayıda atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir. 
 

2 1 2
2012-12-20T18:47:19+02:00

ileşikler kimyasal bağlarla oluşur.
Kovalent bağla oluşan bileşikler Molekül yapılı,
İyonik bağla oluşan bileşikler İyonik yapılıdır.

Aşağıdaki modellere bakarak iyonik ve molekül yapılı bileşikleri daha iyi anlayabiliriz.

İyonik Yapılı Bileşiklerin Özellikleri

İyonik bağla oluşurlar. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler. Katı halde elektriği iletmezler. Genellikle oda sıcaklığında katıdırlar. Suda çözünürken  + ve – iyonlara ayrışır.
Örneğin NaCl (tuz) bileşiği suda çözünürken Na+ ve Cl-  iyonlarına ayrışır. İyonik bileşikler kristal yapıdadır.

İyonik Yapılı Bileşik Örnekleri
Sodyum Klorür         —> NaCl —> Na+ ve Cl-  iyonları
Alüminyum Klorür —> AlCl3 —>Al+3 ve Cl-1  iyonları
Alüminyum Sülfür —> Al2S3 —> Al+3 ve S-2 iyonları

Molekül Yapılı (moleküler) Bileşiklerin Özellikleri

Suda iyonlarına ayrışmaz. Sulu çözeltileri genellikle elektriği iletmez. Kovalent bağla oluşurlar.

Molekül Yapılı Bileşik Örnekleri
Kalsiyum Karbonat —> CaCO3
Karbondioksit —> CO2
Basit Şeker —> C6H12O6
Gümüş Nitrat —> AgNO3

___________________________________________
Diğer Konular Atom ve Element
Bileşik nedir?
Kimyasal Bileşikler İyon – Katyon – Anyon Çok Atomlu İyonlar Atomların İyon Değerleri Nötr Atom Atom Modelleri Elektron Yerleştirme Oyunu Elektron Dağılımı Atomon Yapısı Elementlerin Kullanım Alanları Elementlerin Sıralı Listesi Elementler ve Sembolleri

Etiketler: İyonik Bağİyonik BileşikİyonlaşmaKovalent BağKristalize,Maddenin Yapısı ve ÖzellikleriMolekül BileşikMolekül Yapılı

0