Cevaplar

2012-12-20T19:08:50+02:00
Kuran-ı Kerimde Ahkaf Suresi 35. ayette "Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret! Onlar için (azab hususunda) acele etme. Sanki onlar kendilerine vaad edilen azabı gördükleri gün dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?"
buyurulmaktadır.Bu ayette geçen "azim sahibi(yani ulu'l azm) peygamberler" ifadesi hayatı binbir zorlukla,çileyle geçen peygamberler için kullanılmış özel bir ifadedir.
Bu peygamberlerin hangisi olduğu konusunda ise el-Bağavî ve başkalarının İbn Abbas ve Katade’den naklettiği 2 ayet vardır.Bunlar:
1."Hani Biz peygamberlerden senden, Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan ahidlerini almıştık." (el-Ahzab, 33/7)
2."O, ‘dini dosdoğru tutun, onda ayrılığa düşmeyin’ diye dinden Nuh’a tavsiye ettiğimizi, İbrahim, Musa ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi size de şeriat yaptı." (eş-Şura, 42/13)
Bu iki ayetten yola çıkan alimler Ulul azm peygamberlerin ayetlerde ismi geçen;
-Hz.Nuh(a.s)
-Hz.İbrahim(a.s)
-Hz.Musa(a.s)
-Hz.İsa(a.s)
Hz.Muhammed(s.a.v) olduğuna karar vermişlerdir.
Bu peygamberlerin hayatı incelendiğinde neden bu özel ifadenin kullanıldığı daha iyi anlaşılacaktır.     

1 5 1