Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T19:25:43+02:00

Turizm içki ruhsatı diye bir belge yoktur ancak Turizm işletme belgeli tesislerde kadehte alkollü içecek servisi yapılabilir

İŞLETMEYE iÇKİ RUHSATI ALIMI VE İŞLETME İZİN BELGESİ VERİLMESİ KOŞULU NEDİR?

Polis veya Jandarma tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına, işletmenin sınıfı ve niteliği, bulunduğu binanın fenni, sıhhi ve yangın güvenliği bakımından belediyece, toplum ve çevre sağlığına uygunluğu bakımından çevre sağlık müdürlüğünce yapılan inceleme sonuçlarının eklenmesi ve kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulması üzerine, mülki amir tarafından içkili yerin açılmasına ve faaliyette bulunmasına izin verilmesini takiben kollukça işletme izin belgesi düzenlenir.

Turizm Ruhsatı Turizm Belgesi Turizm işletme belgesi anlamı ifade eder ve Turizm sektöründe Lokanta, Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama tesislerinin bünyelerinde veya bağımsız açılacak içkili yer Turizm İşletme Belgesi alımı işletmede müşteri talebine göre içki servisi serbestliğini sağlar Bu tür tesislere Turizm işletme belgesi verilebilmesi için Turizm Bakanlığı yönetmeliklerine göre standartlar aranır.

Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak Yabancı sermeyeli şirket kuruluşları yatırım teşvik belgeleri ve turizm işletme belgesi işlemlerinde Ankara İstanbul ve İzmir ofislerimizle 20 yılı aşkın süredir dosya hazırlama ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

0
2012-12-20T19:25:53+02:00

http://www.pdfindir.com/restaurant-i%C5%9F-plan%C4%B1-%C3%B6rne%C4%9Fi-doc-1.html

indirince çok örnek var bakabilirsin 

0