Selam arkadaşlar ben 7. sınıfa gidiyorum yarına ödevim var acil lazım Ders: FEN VE TEKNOLOJİ Konu: CİSİMLERİ ELEKTRİKLEYELİM İLE İLGİLİ 10 soru lazım ve cevapları saçma sapan şeyler yazanı şikayet ederim ve puanı geri alınır :) acil lazım lütfen

2

Cevaplar

2012-12-20T19:33:14+02:00

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Aynıcins yükler birbirini iter.

B) Cam çubuk ipekli kumaşa sürüldüğünde (+) yükler ipekli kumaşa geçer.

C) Zıt cins yükler birbirini çeker.

D) Ebonit çubuk yünlü kumaşa sürüldüğünde (-) yükle yüklenir.

2.

Nötr L-M çubuğuna L noktasından K yüklü cismi yaklaştırılıyor. Daha sonra L-M çubuğu M noktasından topraklanıyor.

Bu işlemlerden sonra sırasıyla önce toprakla bağlantısı kesilip, sonra K cismi uzaklaştırılırsa L ve M uçlarının yükleri nasıl olur?

          L                                    M

A)      +                                 nötr

B)       -                                 nötr

C)       -                                    -  

D)      +                                   +

3. Yıldırıma karşı korunmak amacıyla yüksek yerlere takılan ve elektrik yüklerinin toprağa akmasını sağlayan aletin adı nedir?

A) Elektroskop                    B) İletken                 C)  Voltmetre                 D) Paratoner

4.

Şekilde verilen K, L, M kürelerinin yük durumları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

        K               L               M

 A)    +               +                -

 B)    -                 -                -

 C)    +                -                -

 D)     -                +               -

5. Aşağıdaki şekillerden hangisinde pozitif ve negatif yükler arasındaki etkileşim yanlış gösterilmiştir?

             

6. Aşağıda A, B ve C cisimlerinin elektrik yükleri verilmiştir.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) B cismi  nötr cisimdir.

B) A cismi B cismine yaklaştırılırsa birbirini çeker.

C) A cismi C cismine yaklaştırılırsa birbirini iter.

D) C cismi pozitif yüklü cisimdir.

7. Nötr cisimler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

         A) Birbirlerini iterler                                      B) Birbirlerini çekerler

         C) Birbirlerini itmez ve çekmezler               D) Bazen iter bazen çekerler

8.

Özdeş ve nötr olan iletken X,  Y,  Z cisimlerine şekildeki gibi özdeş ve eşit miktarlarda (-) yüklü A ve (+) yüklü B cisimleri eşit mesafelerde yaklaştırılıyor.

                Bu durumda, X, Y ve Z cisimlerinin yükleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

                                X                            Y                           Z     

                A)           –                             Nötr                      +

                B)           +                             Nötr                      –

                C)           Nötr                         –                         Nötr

                D)           Nötr                        Nötr                     Nötr

9. Aşağıdaki durumların hangisinde ipteki T gerilmesi en küçük olur?

(Cisimler özdeş ve yük miktarları eşittir).

                                                           

10.

 

 

+ Yüklü X cismi nötr cisme yaklaştırılıyor. Önce topraklama kesilip sonra X cismi uzaklaştırıldığında cismin yükü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

1 1 1
2012-12-20T19:35:49+02:00

elektiriklenmenin tehlikelerinden korunmak için yapılan uygulamalarda günlük hayatımızda neleri örnek verebiliriz

0