Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T19:35:38+02:00

gazel ilahi ............................................

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T19:35:42+02:00

bizim sorular hep yorumdu birde defterdeki örnekleri sormuştu

 

1. XI -XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI - XII. yy.)
- Kutadgu Bilig
- Atebetü'l-Hakâyık
- Divân-ı Hikmet
- Divânü Lûgâti't-Türk

3. Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki İlk Ürünleri (XIII - XIV. yy.)
a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ( Şiir)
- İlahi
- Nefes
- Gazel

b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
- Battalnâme
- Dede Korkut Hikâyeleri
- Danişmendnâme
- Mesnevi

c. Öğretici Metinler
- Tasavvufi Metinler
- Nasrettin Hoca Fıkraları

1 5 1