Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T19:38:48+02:00
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM Konu Başlığı: SAVAŞA RAĞMEN EĞİTİM KONGRESİ (Eskişehir- Kütahya Savaşları sırasında yapılan Maarif Kongresi  Hakkında) KAZANIM                     3*Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresini yaparak Türkiye’nin milli ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar   Verilen bilgiler MAARİF KONGRESİ (15-21 Temmuz 1921)        Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin devam ettiği sırada Ankara’da 180 kişinin katıldığı Maarif (Eğitim) Kongresi düzenlenmiştir. Düzenlenme Amacı: Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra yeni türk devletinin eğitim politikasını belirlemekti        Kongreye M. Kemal’de katılmıştır. Savaşın en şiddetli döneminde böyle bir kongrenin düzenlenmesi Atatürk’ün eğitime verdiği önemi göstermektedir. Atatürk bu kongrede yaptığı konuşmada “Milli kimliğimize zarar veren zararlı fikirlerle rnücadele edilmesi “gerektiğini vurgulamıştır Konu Başlığı: ANADOLU İNSANININ BÜYÜK FEDAKARLIĞI (2 ders saati) (Eskişehir- Kütahya Savaşları sonrasında yayınlanan Tekalifi Milliye Emirleri Hakkında)   KAZANIM                     4*Türk Milletinin milli birlik,beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekalif-i Milliye kararlarının uygulamalarını inceler Verilen bilgiler   Tekalif-i Milliye Emirleri (7-8 Ağustos 1921)      Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı'nın dönümnoktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesiordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük Emirleridir".       7 Ağustos 1921'de yayınlanmış olup toplamı onmaddedir. Alınan Kararlar 1-Her ilçede bir tane Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak. 2-Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduyateslim edecek. 3-Her aile bir askeri giydirecek. 4-Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. 5-Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının%40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonrageri ödenecek. 6-Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak. 7-Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının%20'sine el konacak. 8-Sahipsiz bütün mallara el konacak. 9-Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak. 10-Halkın elindeki araçlar aylık 100 km. askeri ulaşım yapacaklar   Konu Başlığı: DİRİLİŞİN DESTANI SAKARYA (2 ders saati) (Sakarya Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler Hakkında) KAZANIM                     5*Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taaruzun kazanılmasında Atatürk’ün rolunü fark eder 6*Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askeri başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir. SAKARYA SAVAŞI (23 Ağustos1921) Mustafa Kemal'in başkomutan olarak yönettiği ve kazandığı ilk savaştır. Mustafa Kemal Tekalifi MilliyeEmirleri (Milli Yükümlülük Emirleri) ile orduyu savaşahazır hale getirmiştir. Bu savaşta Mustafa Kemal orduya yeni bir plan uygulattı.Buna göre; "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır."      22 gün süren savaşın sonucunda Yunan ordusu yenilgiye uğratıldı.  Sonuçları: 1-   Türk ordusuna duyulan güven arttı. Mustafa Kemal'e başarılarından dolayı Gazilik unvanıylaMareşallik rütbesi verildi 3-   Yunan ordusunun taarruz gücü kırıldı. Bu savaştansonra Yunan ordusu savunma hazırlıkları yapmayabaşladı. 4-   Türk ordusu savunma durumundan, saldın durumunageçti. 5-   İtalya Anadolu'dan tamamen çekildi. 6-   Fransa, TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzalayarakAnadolu'dan çekildi. 7-   İngiltere, Sevr Antlaşması’nı yumuşatarak ateşkesönerisinde bulundu (Bu öneri bağımsızlığa aykırı olduğugerekçesiyle TBMM tarafından reddedilmiştir). KARS ANTLAŞMASI (13 Ekim 1921) Sovyet Rusya'ya bağlı olan Kafkas Cumhuriyetleri(Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan) ile TBMM arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Ermenistan,Gürcistan ve Azerbaycan Türkiye'yi tanıdı.  Doğu sınırımız kesin şeklini aldı. ANKARA ANTLAŞMASI (20 Ekim 1921) Güneydeki halkın direnişi, TBMM'nin İnönü ve Sakarya Zaferlerini kazanması Fransa’nın AnkaraAntlaşması’nı imzalayıp Anadolu'dan çekilmesine neden olmuştur. Bu antlaşma ile; 1-      Hatay, Türkiye sınırları dışında kalmak şartıyla güney sınırı (Suriye sınırı) çizildi. 2-   Güney Cephesi kapandı. 3-   Fransa TBMM'yi resmen tanıyan ilk itilaf Devleti oldu
1 5 1