Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-02T17:49:26+03:00

……………………….. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Ayrıntıları aşağıdaki gezi planında belirtilen bir gezi düzenlemek istiyorum/istiyoruz. Aşağıda belirtilen gezi yeri/yerleri, gezinin amacı ile geziden beklenen öğrenci kazanımları/hedef ve davranışların gerçekleştirilmesi açısından okulumuza mesafe olarak en yakın yer/yerler durumundadır.

Söz konusu gezinin yapılabilmesi için gerekli planlama ve organizasyonun gerçekleştirilmesi hususunda,

Gereğini arz ederim.

İmza

Öğretmenin/Öğretmenlerin Adı Soyadı

GEZİ PLANI

Gezinin konusu

 

Gezinin amacı

 

Gezinin hangi ders veya sosyal etkinlik kapsamında planlandığı

 

Geziden beklenen öğrenci kazanımları/hedef ve davranışlar

 

Gezinin başlama ve bitiş tarihi

 

Gezi yeri/yerleri

 

Geziye gidilecek yol güzergahı

 

Geziye dönüş yol güzergahı

 

Gezi sırasında alınacak güvenlik önlemleri

 

Geziye katılacak toplam öğrenci sayısı

 

GEZİYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI

ŞUBE ERKEK KIZ TOPLAM

 

 

 

 

 

Ek : Geziye Katılacak öğrencileri gösterir liste

Açıklama: Öğretmen tarafından planlanan bu geziye katılmak isteyen diğer yönetici ve öğretmenler ile velilerle ilgili çalışmalar okul idaresiyle işbirliği içerisinde yürütülecektir.

1 5 1