doğru cevap ver şikayet ederim.

1-...........................kalsiym ve magnezyumla birleşerek tuzlar halinde kemiklerin yapısına katılır.

2-kalsiyum minerali hayvansal besinlerden ................... ve .................... de bol miktarda bulunurç

3-2 nötral yağ 3 dipeptit ve 5 disakkarit molekülünün monomerlerine hidrolizi sonucu açığa çıkan monomerlerin toplam sayısı ........dır.

4-aminoasitlerin amino grubu...............................karboksil grubu ise ..........................özellil gösterir.

5-Enzimler genellike çok kuvvetli...........veya çok kuvvetli..................ortamlarda etkinlik gösteremezler.

6-Diğer tüm şartlar uygunsa substrat miktarı ve enzim miktarı arttıkça tepkime hızı.........................orantılı olarak......................özellik gösterir.

7-canlı sistemlerde aktivasyon enerjisinin aşılmasını sağlayan katalizörlere ......................adı verilir.

8-Enzimin substratına geçici olarak aktif bölgeden bağlanmasıyla........................bileşiği meydana gelir.

9-Enzim etkinliğini substratın .............................yüzeyinden başlatır.

10-enzim etkinliğini artıran maddelere......................madde denir.

2

Cevaplar

2012-12-20T19:51:57+02:00

5 asidik ve bazik 6. doğru ,diğerini bilmiyorum. .7enzim 8. holoenzim 10.aktivatör

0
2012-12-20T22:28:48+02:00

5 asidik ve bazik 6. doğru ,diğerini bilmiyorum. .7enzim 8. holoenzim 10.aktivatö

0