Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-20T20:03:10+02:00

1718'de başlayan barış ve siyaset devri olarak da adlandırılan LALE DEVRİ,Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde tam bir dönüm noktası oldu.Bu döneme kadar Osmanlı Devleti Avrupa'da ki siyasi gelişmeleri takip eetmesine rağmen kültürel gelişmelerle pek ilgilenmemiştir.Lale Devrinin Kültürel ve Ekonomik durumu ile ilgili olarak Tarihçi Talha Gönülalan’ın çalışmasından bir bölümünü yayınlıyoruz. Çoğu tarihçi tarafından bir zevk ve eğlence devri olarak görülen Lale Devri bunun yanı sıra bazı alanlarda gelişmelerin ve yeniliklerin olduğu savaşların yapılmadığı bir barış devridir. Lale Devri’nin Osmanlı Devleti’ne yapmış olduğu en büyük katkı belki de matbaanın kurulmuş olmasıdır. Kültürel açıdan matbaanın kurulmuş olması çok önemli bir gelişmedir. Lale Devri’nde sanatsal ağırlığı olan eğlencelerin İstanbul ile sınırlı kaldığı da söylenebilir. Bunla birlikte bu dönemde matbaanın kurulmasına ek olarak sanatta, bilimde, edebiyatta yaşanan gelişmelerin eskiye nazaran daha olumlu olduğu da ifade edilebilir. Lale Devri’nde Türk öğrencilerin batı usullerine göre eğitim veren Avrupalı devletlere eğitim maksadıyla gönderilmesi de kültürel açıdan son derece önemli bir gelişmedir. Tekfur Sarayı’nda açılan çini imalathanesinin yanı sıra, hatayi denilen kumaşı dokumaya mahsus kumaş dokuma fabrikasının kurulması ve Yalova’da bir kağıt fabrikasının   kurulması bu devirdeki bazı önemli ekonomik gelişmelerdir.  Lale Devri’nde kültürel olarak sanat alanında görülen en önemli kişi Levni’dir. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan Levni bu devrin en büyük nakkaşıdır. Lale Devri’nde matbaanın kurulması yanında yaşanan bir diğer bilimsel gelişme de bir Tercüme Heyeti’nin kurulmuş olmasıdır.

2 5 2