Yanlış cevap veren ve saçamalayanı şikayet ederim.

1-bir nükleotidin yapısında ..................... ve ................ bulunur.

2-DNA,prokaryot hücrelerde sadece .....................bulunur.

3-canlıların yaşamsal etkinliklerinde kullandığı ATP....................... ile elde edilir.

4-polisakkarit ve polipeptit gibi maddeler...................sentezi sonucu sentezlenir.

5-suda eriyen vitaminlerin fazlası vicutta....................dan hergün belirli oranda alınmak zorundadırç

6-ATP molekülünün yapısında adenin,.......... şekeri ve ................fosfat bulunur.

7-enzim yapısına katılan yardımcı molekül inorganik ise .................adını alır.

8-.............DNA da bulunan kalıtsal bilgiyi ribozomlara taşır.

1

Cevaplar

2012-12-21T08:20:07+02:00

www.wıkıpedia.com

 ):).:::+)

 

0