Cevaplar

2012-12-20T20:05:15+02:00

Ölümün bir son olmadığını, ahiret yaşamının zorunlu bir gerçeklik olduğunu insan ve diğer canlıların dünyaya gelişlerini ve yaşamlarını inceleyen bir akıl sahibi kolaylıkla anlayabilir.  
Bitkilerin ve hayvanların dünyaya gelişlerine bakıldığı vakit görülecektir ki, annesinden doğan ya da yumurtasından / larvasından çıkan her hayvan ya 3 dakika da, ya 3 saatte ya da 3 günde ayağa kalkabiliyor ve kendisine verilmiş olan vazifeleri hakkıyla yerine getirebiliyor.  
Örneğin bir arı, doğar doğmaz çiçeğe doğru uçuyor, bir sivrisinek larvasından çıkar çıkmaz kan emebileceği bir insan ya da hayvan teni arıyor, bir koyun ya da inek 3 - 4 ay gibi çok kısa bir zamanda et ve süt verebilecek hale geliyor.  
Ancak bir de insana baktığımız vakit durum hiç de böyle değil. Bir insanın yavrusu, en az iki sene anneden süt emmek zorunda, ayrıca yaklaşık 14 - 15 yaşına kadar hep anne ve babaya bağımlı. 15 yaşına kadar kendisine düşen görevleri tam olarak yerine getiremiyor. Düğer canlılar doğar doğmaz dünyada yapmaları gereken iş ve görevleri bilerek dünyaya geliyorlar ancak insan bir ömür boyunca hep yeni yeni şeyler öğreniyor ve bir işi tam olarak yapabilmesi için en az 15 - 20 sene eğitim alması gerekiyor.  
Tüm bu farklılıklar insanın diğer canlılar gibi olmadığını, diğer canlılardan farklı bir iş için yaratıldığını ve dünyaya gönderildiğini gösteriyor. 
İnsan, kendisine verilen akıl, irade ve nefis gibi hasletlerle dünyada var olan tüm varlıklardan ayrılmaktadır. Bu hasletler de insanın dünyaya çok önemli bir iş için gönderildiğini göstermektedir. 
Dünyada var olan tüm aynı cins bitkiler birbirlerine benzerler. Örneğin kırmızı güller birbirlerine benzerler, manolyalar birbirlerine benzerler... Yine tüm aynı cins hayvanlar da birbirine benzer, örneğin kısa yeşil timsahların yüzleri hep birbirine benzer, siyah arap atlarının yüzleri hep birbirine benzer, hindistan kahverengi yarasalarının yüzleri de hep birbirine benzer...  

0
2012-12-20T20:05:15+02:00

B azı dinlere ve inanışlarına göre, insanların, ruh olarak, bedenle birlikte ya da başka bir bedene bürünmüş halde yaşamaya devam ettikleri yer. İslam'a göre, kıyametin kopması ve ahiretin meydana gelmesi, 


Kur'an'ın ayetleriyle,


Peygamberin 


hadisleriyle ve ümmetin birliği ile sabittir ve diğer bütün peygamberler de kendi ümmetlerine bu gerçeği bildirmişlerdir. 


Kur'ân da ahiret günü farklı isimler ile zikredilmiştir. Mü'min ler Allah'a kavuşacakları için Kavuşma günü(Mü'min:40/15), insanlar ve bütün mahlûkat o günde bir araya toplanacağı için Toplanma günü(Teğabün:64/9), dünya hayatlarında Allah'a iman etmeyenler ve bâki hayat'a aldandıklarını anlayacaklar için Aldanma günü(Teğabün:64/9), herkesin kabrinden çıkıp dirilecekleri için Çıkış günü(Kâf:50/34) ve dünyaya geri dönmek isteyenler için Hasret günü(Meryem:19/40)denmiştir.

0