Cevaplar

2012-12-20T20:10:49+02:00
Kül Tigin Yazıtı

Kül Tigin yazıtları Moğolistan`da Orhon Irmağı yakınlarında bulunmaktadır. Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtları arasındaki uzaklık yaklaşık olarak bir kilometredir. Yazıtlar İskandinav runik harflere benzeyen Köktürk yazısı ile yazılmıştır.

  ANSİKLOPEDİ   Kül Tigin Yazıtı hakkında ansiklopedik bilgi

Kül Tigin yazıtları Moğolistan'da Orhon Irmağı yakınlarında bulunmaktadır. Kül Tigin veBilge Kağan yazıtları arasındaki uzaklık yaklaşık olarak bir kilometredir. Yazıtlarİskandinav runik harflere benzeyen Köktürk yazısı ile yazılmıştır.

 

Yazıtın Ebatları

Kül Tigin yazıtı mermerden yapılmış dört yönlü bir taştan ibarettir. Bu taşın boyu 3.75 metredir. Üzerindeki yazıların boyu ise 2.75 metre, doğu ve batı yüzleri altta 1.32 metre, üstte 1.22 metredir. Kuzey yüzü 46 cm, güney yüzü ise 44 cm'dir.

 

Yazıtın Dili

Yazıtın batı yüzünde Çince bir yazı ile Köktürkçe bir satır bulunmaktadır. Diğer yüzdeki yazıtlar ise tamamen Köktürkçe'dir. Yazılar sağdan sola doğru,yukarıdan aşağıya doğru yazılmıştır. Bu yönlere bakan yüzler dışında iki yüz arasında -kuzeydoğu, güneydoğu ve güneybatı yönlerinde- ise üçer beşer cümleden oluşan metinler yer almaktadır.

 

Yazıttaki Metinlerin Konusu

Bu yazıtta konuşan Bilge Kağan'dır. Bilge Kağan, Göktürk Devleti'nin kuruluşu vetarihi ile ilgili önemli bilgiler verir. Kardeşi Kül Tigin'in ölümünden çok etkilendiğini ve devlet yönetiminin hangi merkezden yapılması gerektiğini anlatır. Ayrıca bu yazıtı uğrak yere diktiğini belirterek ulusuna bir takım mesajlar vermeyi amaçladıüını söyler. Bu nedenle sözlerinin unutulmaması gerektiğini, yazıtın dikiliş amacının geleceğe yönelik olduğunu belirtir.

 

Yazıtın Dikiliş Tarihi

Yazıt, Bilge Kağan tarafından kardeşi Kül Tigin anısına 731 yılında yapılmaya bşlanmış, 732 yılında tamamlanmıştır.

Göktürk Yazıtlarını oluşturan Kül (Köl) Tigin Yazıtı 732 yılında dikilmiştir. Diğer iki yazıt ise Tonyukuk anıtı (716) ve Bilge Kağan (735) yazıtıdır. Orjinal metinden günümüz Türkçesine çevrilen aşağıdaki metindeki cümlelerde, cümle yapısı büyük ölçüde korunmuştur. Metinde ... ile çevrilen yerler taşlardaki tahribat nedeniyle okunamayan kısımları belirtmektedir.

1 5 1
2012-12-20T22:43:18+02:00

üstte mavi gök altta yağız yer kılımndıkta ikisi arasında insanoğlu kılmışinsanoğlunun üzerine ecdadım bumin kağan istem,kağan oturmuş oturaraj türk milletinin ilini töresini tutuvermiş düzenleyivermişb 4 taraf hep düşman im,iş ordu sevk ederek 4 tarafdaki hep almış hep tabi kılmış başlıya başeğdirmiş dizliye diz öçöktürmüş 2si arasındapek teşkilatsız köktürk öylece oturuyormuş bilgili kağan imiş cesur kağan imiş buyruku yine bilgili imiş cesur imiş tabi çin milleti hi,lekar ve sahtekari,miş

0