Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-20T20:25:26+02:00

1) f fonksiyonu sabit fonksiyon olmak üzere
g(x)=3x+8 ve (fog)(x)=(gof)(x)
olduğuna göre f(5) nedir?

2) f(2x)=4x+2x +1 olduğuna göre
x.f(x) - f(x) +1 nedir?

3) f birim fonksiyon ise
f(3a-2)=2a+3 ise f(a+3) nedir?

1 5 1
2012-12-20T20:25:54+02:00

1. fonksiyonları  veriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2. olduğuna  göre f[g(x)] aşağıdakilerden hangisidir? 3. ise  (gof) fonksiyonun A={2, 4, 8, 16} cümlesini aşağıdaki cümlelerden hangisine  eşler? A) {1, 2, 4, 8} B) {5, 17, 65, 157} C) {2, 5, 17, 65} D) {1, 4, 16, 64} E) {2, 5, 65, 100} 4. olduğuna  göre f[g(x)] aşağıdakilerden hangisidir? 5. de  tarifli iki fonksiyondur. Öyle ki; dir. g(x) aşağıdakilerden hangisidir? 6.  olduğuna  göre f(x) aşağıdakilerden hangisidir? 7. olduğuna göre f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 8. ise uygun koşullar altında f(x) aşağıdakilerden hangisidir? 9. olduğuna göre g(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 10. olduğuna  göre, f(2x) in f(x) cinsinden ifadesi, aşağıdakilerden hangisidir? 11. olduğuna göre u kaçtır? A) –3                             B) –2                      C)  –1 D) 0                               E) 1 12. olduğuna göre, f(2) değeri kaçtır? A) 14                             B) 12                      C)  10 D) 8                               E) 6 13. olduğuna göre, f(x) aşağıdakilerden hangisidir? 14. g(x)=-2x+4 (gof)(x)=(fog)(x) olduğuna göre, f(0) aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) -3                              B) -2                       C)  -1 D) 1                               E)  2 15. olduğuna göre, g(x) aşağıdakilerden hangisidir? 16. olduğuna göre x kaçtır? A) 1                                B) 2                         C) 3 D) 4                               E) 8 17. Yandaki şekilde y=x doğrusu ile y=f(x) ve eğrileri  verilmiştir. eğrisinin apsisli  noktasıdır. [PQ]//[Ox], [QR]//[Oy] ve [RM]//[0x] olduğuna göre M noktasının ordinatı  aşağıdakilerden hangisidir? 18. Şekildeki eğri,    eğrisinin  bir parçasıdır.   taralı  alanlarının   oranı  nedir? 19. Grafiği verilen fonksiyon olduğuna göre a nın değeri nedir? A) –6                             B) –3                      C)  –2 D) 1                               E) 2 20. Bir y=f(x) fonksiyonun grafiği yanda verilmiştir. f[f(x)]=3 olduğuna göre x in  değeri nedir? A) 3                                B) 4                         C) 5 D) 6                               E) 7 CEVAP ANAHTARI 1-C       2-B      3-D      4-A      5-E 6-B       7-B       8-C      9-E       10-D       11-A      12-D 13-E       14-E      15-E       16-A      17-E      18-A       19-B      20-E
0