Cevaplar

2012-12-20T20:26:42+02:00

Ekinoks ya da gün tün eşitliğigüneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır.

Dönence veya Tropika, yeryüzü üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un (eşlek) 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki enlemden her biri. Bu iki enlem arasındaki bölgeye tropikal kuşak denir.

Bu enlemlerden yeryüzününün kuzey yarısında olanına Yengeç Dönencesi, güney yarısındakine de Oğlak Dönencesi adı verilir. 21 Haziran’da güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik gelir. Bu gün, yeryüzününün kuzey yarısında yazın, güney yarısında da kışın başlangıcı olarak sayılır. Bugünden sonra yeryüzünün kuzeyinde günler kısalmaya, güneyinde ise uzamaya başlar ve buna Yaz Gündönümü adı verilir. Benzeri biçimde, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesine dik geldiği 21 Aralık, kuzey yarıyuvarlakta kışın, güney yarıyuvarlakta da yazın başlangıcıdır.

Dönenceler matematik iklim kuşağı olan Tropikal kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluştururla

1 5 1
2012-12-20T20:27:49+02:00
Güneş ışınları bu tarihlerde Ekvator'a dik olarak gelir. Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu duruma ekinoks adı verilir. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer. 21 Mart Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de sonbahar başlangıcıdır. 23 Eylül Kuzey Yarım Küre'de sonbahar, Güney Yarım Küre'de ilkbahar başlangıcıdır. Aynı boylam üzerindeki noktalarda yalnız ekinoks günlerinde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Güneş ışınları 21 Mart'tan sonra Yengeç Dönencesi'ne doğru kayar. Güneş ışınları 23 Eylül'den sonra Oğlak Dönencesi'ne doğru kayar. Bu tarihte Ekvator üzerine düz bir zemine dikilen bir çubuğun öğle vakti gölgesi oluşmaz. 21 Mart'tan sonra Kuzey Kutup Noktası'nda gündüz, Güney Kutup Noktası'nda gece başlar. 23 Eylül'den sonra Kuzey Kutup Noktası'nda gece, Güney Kutup Noktası'nda gündüz başlar. 21 Haziran Durumu: Güneş ışınları bu tarihte Kuzey Yarım Küre'de 23° 27 ' boylamında bulunan Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey Yarım Küre'de yaz gündönümü (solstisi), Güney Yarım Küre'de kış gündönümü (solstisi)'dür. Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Güney Yarım Küre'de tam tersi durum oluşur. Bu tarihte kuzeye gidildikçe gündüz süreleri uzar, güneye gidildikçe kısalır. Kuzey Kutup Dairesi 24 saat gündüzü yaşar. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer. Bu tarihten sonra, gündüz süreleri Kuzey Yarım Küre'de kısalmaya, Güney Yarım Küre'de uzamaya başlar. Yengeç Dönencesi üzerinde dikilen çubuğun öğle vakti gölgesi olmaz. Güneş ışınları bu tarihten sonra Ekvator'a doğru kayar. 21 Aralık Durumu: Güneş ışınları bu tarihte Güney Yarım Küre'de 23° 27 boylamında bulunan Oğlak Dönencesi'ne dik açı ile düşer. Kuzey Yarım Küre'de kış gündönümü (solstisi), Güney Yarım Küre'de yaz gündönümü(solstisi)'dür. Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Güney Yarım Küre'de tam tersi durum oluşur. Bu tarihte güneye gidildikçe gündüz süreleri uzar, kuzeye gidildikçe kısalır. Kuzey Kutup Dairesi 24 saat geceyi, Güney Kutup Dairesi 24 saat gündüzü yaşar. Aydınlanma dairesi, kutup dairelerinden geçer. 21 Aralık'tan sonra, Kuzey Yarım Küre'de gündüz süreleri uzamaya, Güney Yarım Küre'de kısalmaya başlar. Oğlak Dönencesi üzerinde dikilen çubuğun öğle vakti gölgesi olmaz. Güneş ışınları bu tarihten sonra Ekvatora doğru kayar. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010).  
1 5 1