Cevaplar

2012-12-20T20:37:01+02:00

http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&langpair=en%7Ctr&u=http://www.musictechteacher.com/music_quizzes/music_quizzes.htm&ei=plrTUNCKCOOG4gT4zoD4DA[uundu]

1 5 1
2012-12-20T20:37:37+02:00

Yaylı çalgılarda, tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi. DİTSİKATO
Yaylı çalgıların çalınış tekniğinde, yayın topuktan buruna doğru sürtülmesi:ÇEKİŞ
Yazı veya müzik dersi:MEŞK
Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maorilerin savaş dansı:HAKA
Yol gösterme, uyarma biçiminde okunan şarkı:RESİTATİF
Yorumunda teknik ustalığın üstün katına erişmiş kişiler için kullanılan terim:VİRTUÖZ
Yugoslav ulusal dansı:KOLO
Yumurta biçimli ve sekiz delikli bir tür flüt:OKARİNA
Yunan dansı:SİRTAKİ
Yunan halk müziğine özgü, kemençeye benzer yaylı bir çalgı:LİRA
Yunan müziğinde bir tür:LAİKA
Yunan müziğine özgü, tiz sesli bir obua:PİPİZA
Yunan ulusal dansı:ROMAİKA
Yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen”, “Dün yine günümüz geçti beraber”, “Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle” gibi şarkılarıyla tanınmış Ermeni asıllı Türk besteci:BİMEN ŞEN
Zenci Afrikası’nda gezgin şair ve müzisyenlere verilen ad:GRİO
Zenci Afrikası’nda kullanılan nefesli bir çalgı:MBİRA
Zencilere özgü, telli bir Amerikan halk çalgısı:BANJO
Zonguldak yöresine özgü bir halk oyunu:AMANİ
Zurnalı ve tulumlu bir çalgı:GAYDA
Zurnanın dudaklara gelen kamış bölümü:SİPSİ
Zurnaya benzer bir halk çalgısı:BALABAN
Zurnaya benzer üflemeli bir çalgı:BALABAN

3 5 3