Cevaplar

2012-12-20T20:45:51+02:00

Bakterileri tutan,filtrelerden geçebilen,bakterilerden daha küçük olan  ama bakteriler gibi sert hücre çeperi bulunmayan  bir çeşit mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar biçim ve şekil değiştirme kabiliyetine sahiptğrler.Belli bir biçimi ve şekli olmayan bu canlılara ilk önce PPLO ( PLÖROPNÖMONİYE ) benzer organizmalar denmiştir.Daha sonra MİKOPLAZMA adını almıştır.
     Prokaryotik hücrelerin içerisinde en küçük hücreler  mikoplazmalardır.Mikoplazmaların en büyükleri0,1 ila 0,3nm.(nanometredir)Mikoplazmaların bazı türleri bitki ve hayvanlarda ,birlikte bulundukları bakteri,mikrop,virüs,viroidlere bağlı olarakhastalık yaparlar.Bazı türleri de insan ve hayvanların çeşitli mukozalarında yaşarlar.PPLO (plöropnömoniyeler)çok küçük olduklarından bölünmeleri hakkında pek bir bilgi yoktur

0