Cevaplar

2012-12-20T20:47:13+02:00

Osmanlılarda ‘terbiye’olarak ifade edilen eğitim;belli bir konuda, bir bilgi bilim dalında yetiştirme ve geliştirme etkinliğidir. Eğitim faaliyeti,amacına ulaşmada öğretim faaliyetinden yararlanır. Bu nedenle öğretim,eğitimin bir parçasıdır. Osmanlılarda ‘tedris’, ’talim’ diye tanımlanan öğretim;belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işidir. Buna göre eğitim ve öğretimin amacı,insanlara gerekli olan bilgi,kültür,değer ve bir takım davranışların kazandırılmasıdır.

Osmanlı Devleti’nde eğitimin iki boyutu vardır. Bunlar:

1-)Kişilere geçerli bilgileri ve değerleri aktarmak.

2-)Hedeflenen amaçları gerçekleştirmek için kurulmuş olan kurumlar

ile eğitim ve öğretim yapmak.

1 5 1
2012-12-20T21:04:51+02:00

osmanlıda medrese usulü vardı ve sarayda ki birun enderun eğitim şekli vardır

0