İl toprakları ilk Tunç Çağından itibaren Akat Beyliği ve Yamhad Krallığına bağlı bir beyliğin sınırları içerisinde yer almıştır. Daha sonra Hititlerin ve Mısırı’ın egemenliğine girmiştir. Ardından Urartular, Asurlular ve Persler'in egemenliğine girdi. Roma İmparatorluğu'na katılmış ve imparatorluğun Suriye eyaletinin başkenti olmuştur. İslam ordusu tarafından fethedilmiş, Emevi ve Abbasi egemenliğinde kalmıştır. MÖ 300 yılında Antakya kurulmuş ve kent hızla gelişmiştir.Sonra Roma İmparatorluğu'na katılmış ve imparatorluğun Suriye eyaletinin başkenti olmuştur. İslam ordusu tarafından fethedilmiş, Emevi ve Abbasi egemenliğinde kalmıştır.Daha sonra Hamdanoğulları egemenliğine girdi. 969 yılında Bizans İmparatorluğunun topraklarına katıldı ve Haçlı Seferleri sırasında önemli rol oynadı. Antakya Memlûk Devleti tarafından Haçlıların elinden alınmıştır.1516-1918 yılları arasında Osmanlı hakimiyeti altındadır.1921de Türkiye sınırları dışında kalmıştır fakat 1939da tekrar Türkiye’ye katılmıştır. ingilizceye çevirirmisiniz :(

1

Cevaplar

2012-12-20T21:41:35+02:00

City lands from the Bronze Age Fixation Principality and Kingdom of Yamhad located within the borders of his principality was connected. Then came the Hittites and Egypt's sovereignty. Then, Urartu, Assyrians and Persians came under the dominance. Participated in the Roman Empire and became the capital of the empire province of Syria. Was conquered by the army of Islam, has been under the rule of the Umayyad and Abbasid. Antioch was founded in 300 BC, and the city developed.Quickly became the capital of the Roman Empire joined the Empire province of Syria. Was conquered by Islamic armies, under the rule of the Umayyad and Abbasid Hamdanoğulları then came under the dominance remained.Daha. Became part of the Byzantine Empire in 969, and played an important role during the Crusades. Antioch by the Crusaders, the Mamluk Empire between his werw.1516-1918 under the.1921de Ottoman rule remained outside the borders of Turkey, but Turkey again participated in 1939.

0