Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T21:51:57+02:00

1-FizikselÖzellikler:
Renk, koku, tat, şekil, sertlık, esneklik, genleşme
Yoğunluk (Özkütle), çözünürlük, erime ve donma sıcaklığı, Kaynama sıcaklığı, ısıyı ve elektriği iletme,
Fiziksel hal, Maddenin fiziksel özelliklerinin değişmesine Fiziksel değişme (Fiziksel olay) denir.

2-Kimyasal özellik:
Meddenin iç yapısı (elektrona ilgisi) ile ilgli özellikleridir. oksijenle birleşmesi (yanma/Paslanma), bir başka madde ile bir araya gelerek değişik bir başka madde oluşturmaları (Bileşik oluşturma).
Kandisini oluşturan elemetlere ayrışması (çürüme-bozunma)

Maddelerin Kimyasal Özelliklerinin değişmesine Kimyasal değişme (Kimyasal olay) denir.

Kütle ile ağırlık arsında ne fark var?

Kütle madde miktarıdır. Molekülerin toplamından oluşur. Ağırlık ise kuvvettir. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine eşittir.

KÜTLE ÇEKİMİ KUVVETİ: İki kütle arasında az ya da çok birbirine uyguladıkları bir çekim kuvveti vardır.Biri diğerine ne kadarlık bir kuvvet uygularsa ona da aynı miktarda uygulanır. Ancak hareket büyük kütleden yanadır.
iki kütle arasındaki Kütle çekimi kuvveti;
a)Kütle büyüklüğüne bağlı olup,küetle büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
b)Kütleler arasındaki uzaklığa bağlı olup,uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.
Buna göre yerküre lKg lık bir kütleye 9.81 N kuvet uygular. Buna aynı zamanda yer çekimi ivmesi denir g=9.81 N/Kg dır.

Yer küre kutuplardan basık olduğundan maddenin bulunduğu yere göre ağırlığı değişir.
1-Kütle madde miktarıdır, ağırlık ise kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.
2-Kütle miktarı bulunduğu yere değişmez, ağırlık ise bulunduğu yere göre değişir.
3-Kütle birimi Kg olup, Skaler bir büyüklüktür,
Ağırlık ise birimi Newton olup, vektörel bir büyüklüktür.


Yoğunluk (Özkütle)

Yoğunluk birim hacmindeki kütledir.Yani 1 cm3 hacmindeki maddenin kütlesidir.1 cm3 hacmindeki maddenin kütlesine bulmak için omaddenin kütlesini hacmine böleriz. Tanıma göre
Yoğunluk=Kütle/hacim ifadesi yazılır.
Suyun yoğunluğu 1 g/cm3 tür(1 cm3 hacmindeki suyun kütlesi 1 g dır.anlaşılır)
Buna göre kütlesi 780 g ,hacmi 100 cm3 olan maddenin yoğunluğunu bulalım ve cinsini belirtelim.
Kütle=780 g
Hacim=100 cm3
Yoğunluk(1cm3 ün kütlesi)=?
Yoğunluğun kısaltımış ifadesini yazar verilenleri yerine koyarsak;
Yoğunluk=Kütle/Hacim
Yoğunluk=780 g/100 cm3
Yoğunluk=7.8 g/cm3 buluruz.Yani hacmi 1 cm3 olan maddenin kütlesi 7.8 g dır.
Bütün maddeler için ayrı ayrı böyle bir çalışma yaparsak her maddenin 1cm3 nün kütlesi
farklı olduğu görlür. O halde yoğunluk maddelerde ayırt edici bir özelliktir. Bir maddenin yoğunluğunu bularak cinsini söyleyebiliriz. Buna göre yukarıdaki örnek madde demir maddesidir.

Özgülağırlığı (Özağırlık),birim hacmindeki ağılıktır. Yani 1cm3 hacmindeki maddenin ağırlığıdır.
Bu tanıma göre:
Özağırlık=Ağırlık/Hacim ifadesi yazılır.
Suyun özağırlığı,0.01 N /cm3 tür.(1 cm3 hacmindeki suyun ağırlığı 0.01 N dur. anlaşılır)

0