Cevaplar

2012-12-20T22:01:13+02:00

*KONUYU BELİRTSENE ARKADAŞIM BİZDE ONA GÖRE YAPALIM 

 

 

 

n(Amino asit) →
Protein

Canlılarda yukarıdaki verilen reaksiyonun gerçekleşmesi için;


1- ATP
2- Enzim
3- Su

moleküllerinden hangilerinin harcanması gerekir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2 
C) yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 2 ve 3 

 

CEVAP: A

 

Vitamin ve protein birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her ikisi de holoenzim yapısında bulunabilir. 
B) Her ikisinde de N atomu bulunabilir. 
C) Metabolizmada düzenleyici rol oynarlar.
D) Her ikisi de organik bileşiktir. 
E) Bütün çeşitleri hayvanlar tarafından sentezlenebilir.
CEVAP:E
1 5 1
2012-12-20T22:59:12+02:00

SYM
2012 – LYS2 / BİY BİYOLOJİ TESTİ
1. Bu testte 30 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoloji Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Hayvansal hücre zarlarına özgüllük kazandıran glikolipitler, aşağıdakilerin hangisinde sentezlenir?
A) B)
C) D)
E)
Ribozomlarda Sitoplazmada
Golgi aygıtında Lizozomda
Hücre zarında
İnsanda gerçekleşen normal mitoz ve mayoz bölünme olayları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Mitoz bölünme ile mayoz-I bölünmeleri tamamlandığında aynı sayıda hücre oluşur.
Mitozun metafaz evresindeki bir hücrenin kromozom
sayısı, mayozun anafaz-II evresindeki kromozom
sayısının iki katıdır.
Mitozun metafaz ve mayozun metafaz-II evresindeki
kromozomlar ikişer kromatitlidir.
Mayoz bölünme sonunda oluşan hücrelerin kalıtsal
yapıları genellikle atasal hücreden farklıdır.
Mayoz geçiren bir hücrenin anafaz-I evresindeki
kromozom sayısı, mitoz geçiren bir hücrenin metafaz evresindeki kromozom sayısına eşittir.
1

0