Cevaplar

2012-12-20T22:45:01+02:00

Tanzimat Edebiyatı:

 

1860'ta çıkarılan, edebiyatımızdaki ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval, Türk edebiyatında yenileşme sürecinin başlangı­cı olur. Birçok edebî eserin yayınlanmasına olanak sağlayan bu gazetenin yayın hayatına başladığı yıl Tanzimat edebiyatının başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 1896'ya dek sürer. Bu ede­biyat dönemi Tanzimat edebiyatı; eski kuruluşlarla düşüncele­rin karşısına toplumsal ve siyasal düzeltmelerle çıkar. Basımevlerinin gelişmesi, gazeteciliğin Batı'dan geniş ölçüde esinlen­mesi, güçlü edebiyatçıların yetişmesi etkili bir kamuoyu yaratır.

 

Tanzimat edebiyatı, Batı'ya yönelmiş bir Türk edebiyatıdır. Bu dönemin şair ve yazarları, edebiyat yolu ile ulusu uyandırıp yükseltmek; gerilik, kötülük ve baskıları yok etmek gayesini ta­şırlar. Topluma karşı kendilerini sorumlu sayarlar. Toplum haya­tımızın hızla değişme ve gelişme akımlarının itici fikir gücü Tan­zimat'la başlar. Tanzimat'tan sonra orta sınıf oluşur; bu orta sı­nıf kendi edebiyatını yaratır ve yeni bir edebiyat ortaya çıkar.

Tanzimat edebiyatında sanat, toplumun görevinde bir araç ola­rak kullanılır. Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaizade M. Ekrem, Abdülhak Hâmit, Samipaşazade Sezai bu dönemin önde gelen sanatçılarındandır. Tanzimat edebiyatı iki döneme ayrılır. Buna göre Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal I. dönem Tanzimat sanatçılarındandır. Recaizade M. Ekrem, Abdülhak Hâmit, Samipaşazade Sezai de II. dönem sanatçılarındandır.

 

Tanzimat'la birlikte edebiyatımızın o güne dek tanımadığı ro­man, öykü, makale, eleştiri, sohbet, inceleme vb. türleri işlenir. Çeviri edebiyatı, gazetecilik, bu dönemde görülür. Günlük ya­şamla ilgili olaylara, toplumcu görüşlere yer verilir. "Mesne­vimin yerini roman, "ortaoyunu"hun yerini metinli tiyatro alır.

 

Tanzimat döneminde yeni açılan mekteplerde öğretimin Türkçeye dönmesi, gazeteciliğin başlaması ve Batı etkisiyle yepye­ni bir ortam doğmuştur. Tanzimat edebiyatı dediğimiz edebî ye­nileşme ister istemez toplum bünyesinde ki bu değişmelere, uyanan yeni fikir akımlarına paralel olarak ortaya çıkmış, yeni bir medeniyet değişiminin sonucu olarak gelişmiştir. Tanzimat dönemiyle birlikte edebiyatımızda sosyal ve siyasal konular günlük olaylar tartışma alanına çekilmiştir.

0
2012-12-20T22:47:29+02:00

Batılaşma sürecinde yaşanan bir olaydır

0