Cevaplar

2012-10-02T18:11:49+03:00

asdfsdafsad fsadfsda fsad f

0
2012-10-02T18:20:19+03:00


ATATÜRK VE SOSYAL BİLİMLER

Atatürk, Sosyal Bilimlere çok önem vermiştir Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağın uygarlık seviyesine ulaştırmak için çalışmalar yapmıştır Eğitime, bilime, teknolojiye, sanata, araştırmaya, öğrenmeye önem vermiştir
Atatürk döneminde; Türkiye'den, Avrupa ülkelerine, farklı alanlarda öğrenim görmesi için öğrenciler gönderildi Bunlar arasında Afet İNAN, Jale İNAN, Burhan TOPRAK gibi kişiler vardı Avrupa da, kendi alanlarında öğrenim görerek, Türkiye'ye geldiler Türkiye'de bu kişilerin önderliğinde çalışmalar yapılmıştır
Atatürk döneminde, Sosyal Bilimler alanında yapılan çalışmalar arasında Tük Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin kurulmasının önemli büyüktür
1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu(TTK)'nun en önemli amacı; Türk Tarihini araştırmak, bilimsel araştırmalar yapmaktır Türk Tarih Kurumu, yaptığı çalışmaları Belleten dergisinde yayınlamaktadır
1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu(TDK)'nın en önemli amacı; Türk Dilini incelemek, yabancı kelimelerden arındırmak ve Türk Dilini geliştirmektir


Atatürk'ün hukuk alanında yaptığı çalışmalar

Cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdüKadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdiHukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldıEski yasalar yürürlükten kaldırıldıMecelle
kaldırılmış ve Türk medeni kanunu getirilmiş Aile hayatından siyasi haklara, eğitimden özel haklara bir çok yönüyle modernleşmenin önü açılmıştır Ayrıca laikliğin hukuk düzenine uygulanması da gerçekleşmiştir Miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladıUygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendiKadınlar da erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuştuHukuk devrimi ile kadın - erkek arasında eşitlik sağlandı

Atatürk'ün hukuk alanında yaptığı inkilaplar

İslam vakıflarının devlet idaresine alınması (1924) 

İsviçre Medeni Kodundan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü (1926) 

İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü (1927)

0