Cevaplar

2012-12-21T00:02:56+02:00

Kalkınma hızı yavaşlar.

Kişi başına düşen milli gelir azalır.

Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.

İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.

Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.

Çevre sorunları artar.

NÜFUS ARTIŞININ OLUMLU SONUÇLARI

Mal ve hizmetlere talep artar.

Piyasa genişler,yeni yatırım sahaları açılır.

Üretim ve vergi gelirleri artar

Ülke savunmasına katkısı olur.

İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır

0