Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-21T10:42:22+02:00
S.1.  Nefes alma çeşitlerini yazınız./10p) S.2. Doğru nefes alama nasıl olur, tarif ediniz.(10p) S.3. Aşağıdaki cümlelerde vurgu hangi sözcük veya söz grubundadır?(5+5P)      a. Babam yarın bana güzel bir araba alacak.      b.  Karşımızdaki sokak lambası hala yanmadı.

 

S.4. Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(4+4+4+4+4=20p)       a.Şiirde ahengi sağlamak için durulan yerlere……………….denir.        b.Türkçe sözcüklerde…………………….sesleri bulunmaz.        c.“a”sesi kalın,……………ve ……………….bir ünlüdür.        d.Süreksiz sert ünsüzler…………………………………sesleridir.         e.Türkçe sözcüklerin başında …………………………… sesleri bulunmaz S.5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerde geçen ses olaylarını bulunuz.(3+3+3+3+3=15p)             Derinden derine ırmaklar ağlar             Uzaktan uzağa çoban çeşmesi             Ey suyun sesinden anlayan bağlar             Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi 6. Aşağıdaki seslerden hangisi süreksiz sert ünsüzlerdendir?(5p) A) p               B)  z              C)  ş            D) f              E) m 7)Aşağıdaki mısralarda koyu renkli sözcüklerde  geçen ses olaylarını bulunuz.(15p)    Zehri ilaç yerine sundular uslan diye     Sırtımı uçuruma verdiler yaslan diye     Şaşı gözüm kendini büyüttü aslan diye     Düşlerimde her gece yedi bir çakal beni  8. Aşağıda verilen seslerin özelliklerini karşılarına yazınız.(15p)       u…………………………………………………………..       l…………………………………………………………..       c………………………………………………………….       i…………………………………………………………..

      r………………………………………………………….

3 3 3