Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-21T13:21:47+02:00

Birbirine bağlı olan iki nesnenin aralarında oluşturdukları harekete karşı koyan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme genelde kuvvet ile aynı doğrultuda ve zıt yönlerde olur.

 

Doğada sürtünme kuvvetine sık rastlanır. Sürtünme olmayan bir ortam elde etmek imkânsıza yakın olmakla beraber uzay boşluğunda sürtünme olmayan bir ortam elde edilebilir.

Sürtünme Katsayısı

Sürtünme genelde katsayısı boyutsuz bir değer olarak bilinir. Kullanılan maddeye göre sürtünme katsayısı değişebilir. Örneğin Teflonun katsayısı 0,04 kadar düşük olabilir. Eğer yatığımız ölçümlerde sürtünme katsayısı 0 çıkıyor ise madde yüzeye temas etmiyordur. Katsayı yüzey yapışkan ise doğru ölçülemez.

Sürtünme Çeşitleri

Statik sürtünme (cisim hareket etmiyorsa geçerlidir) Dinamik sürtünme (cisim hareket ediyorsa geçerlidir) Yuvarlanan cisimlerde sürtünme

Sürtünme Kuvvetinin Özellikleri

Yatay bir düzlemde sürtünme kuvveti cismin hacmi ile doğru orantılı olarak değişir. Yüzeylerin cinsine göre sürtünme kuvveti değişebilir. Sürtünme kuvvetinin hareketi her zaman zıt yönde olur.

Sürtünme Kuvvetinin Olumlu / Olumsuz Yönleri

Sürtünme kuvveti yürümeyi kolaylaştırırken hareket etmeyi zorlaştırır. Sürtünme kuvveti olmasaydı arabalar frene basıldığında duramazdı. Sürtünme kuvveti olmasaydı Kurşun kalem ile yazı yazılamazdı veya yazdığımız yazı silgi ile silinmezdi. Cisimler sürtünme kuvveti ile aşınır. Dağ yamaçlarındaki kaya ve toprak gibi maddeler sürtünme kuvveti sayesinde kaymadan sabit durur.
1 1 1
2012-12-21T13:22:06+02:00

Sürtünme, birbirine görevli olarak hareket eden iki nesnenin arasında oluşan ve harekete karşı koyan kuvvete verilen isimdir. Daha genel bir kavram olarak, sürtüşme bilimi olarak tanımlanan tribolojinin bir alanıdır. Bizim yaşadığımız basamakta her cisim arasında mekanik kontak bulunan veya uzaktan interaksiyon halinde olan bir fiziki olgudur

b Fs=uN

U: Sürtünme katsayısı

N: Tepki kuvveti

Sürtünme, kuvvet ile aynı doğrultuda ve zıt yönlerdedir. Eğer cisim duruyorsa, sürtünme ve kuvvet eşit veya kuvvet sürtünmeden daha azdır. Eğer bir cismin üzerine tepki kuvveti ve yer çekimi kuvveti dışında kuvvet uygulanmıyorsa sürtünme yoktur.0