Cevaplar

2012-12-21T14:24:59+02:00

Frigler önce Bitinya bölgesine yerleştiler ve M.Ö. 12. - M.Ö 7. yüzyıllar arasında Orta Anadolu'nun batısına egemen oldular. Ama yeni göç dalgası Frigleri daha iç bölgelere itti. Frigler önce Sakarya Irmağı çevresine, ardından batıda Gedizve Büyük Menderes’in yukarı vadileri ile doğudaKızılırmak ve Tuz Gölü yöresine yerleştiler.Friglerin bir bölümü Burdur Gölü, Erciyes Yaylası ve Yeşilırmak vadisine kadar ilerlediler.

Batıda Gordion kentini başkent edinen asılFrigler ilk kralı Gordios'tu. Frigler Urartularlabirleşerek Asurlulara karşı savaştılar. En parlak dönemlerini M.Ö. 9.-8. yüzyıllarda yaşayan Frigler, Hitit topraklarının neredeyse tümünü ele geçirdiler. M.Ö. 738'de başa geçen Gordios'un oğlu efsanevi kral Midas, Asurlularla anlaşma yolunu seçti. Midas döneminde başkent Gordium’un yanı sıra Midas Kenti ve Pessinus de çok gelişmişti.

M.Ö. 700’lere doğru Kafkasya’dan Anadolu'ya giren Kimmerler, Frigler’in başkenti Gordium’a kadar ilerlediler. Kenti ele geçirerek yaktılar. Bu yenilgi karşısında Kral Midas’ın kendisini öküz kanı içerek öldürdüğü söylenir.

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-21T14:25:14+02:00

Frigler kimdir
M.Ö. 12-7. yüz yıllar arasında anadolunun batısında hakimiyet kuran topluluk. frigler M.Ö. 1200 yılından sonra Trakyadan anadoluya dalgalar halinde gelmişlerdir. Bunların yerleştikleri bölgeye Frigya denmektedir. Bu bölge tuz Gölünün kuzeybatısında kalan mıntıka ile bunun kuzeybatısında kalan yerlerdir. Hitit imparatorluğunun parçalanması üzerine OrtaAnadolu yaylalarına yayılarak başkent Gordionu ve önemli bir dini merkez olan Midas Yazılıkaya şehirlerini kurdular. M.Ö. 800 yıllarında Asurluların kon federasyonu doğu bölümlerini hakimiyetlerine almalarıyla batıdaki hakimiyet Frigyanın oldu

Frigya Krallığının kurucusu Birinci Gordiostur. Kral Gordiosun ölümünden sonra, yerine oğlu ve halefi olan Birinci Midas kral oldu. Bu kral zamanında devletin toprakları en geniş seviyeye erişti. Birinci Midas, asur imparatoru ikinci Sargonla savaştı. Midasın ölümünde Frigya Krallığı, Kızılırmakın batısında kalan Anadolunun büyük parçasının en mühim kısmında yayılıyordu. Midastan sonra Frigya

Krallığının başına beş kral daha geçti. M.Ö. 650 yıllarında krallık, Kimmer ve iskit devletlerinin istilalalarına uğradı. Yedinci kral Adrastenin bilgisiz ve idaresizliği yüzünden devlet büyük ölçüde zayıfladı. Neticede M.Ö. 620 yılında Lidyalılar, friglere büyük bir darbe indirdiler. Yıkılan devletin toprakları üzerinde kendileri yerleştiler.

Frig yalıların medeniyeti üzerinde Hitit ve iyonyalıların tesirleri görülmüştür. frigler, ziraatçı bir kavimdi. Bu itibarla inandıkları ilahlara ait putlar, daha çok ziraat ve bereketle ilgilidir. En büyük mabutları Kibel ismini verdikleri toprak ve bereket tanrıçasıydı. Onun şerefine mabetler ve ayinler yapılırdı.

Romalılarda görülen Bakus ayinlerinin bu Kibel ayinlerinden kaynaklandığı sanılmaktadır. Frigyalılar çanak, çömlek ve dokumacılık sahalarında çok ilerlemişlerdi. M.Ö hüküm sürmüş diğer Ön asya ülkelerinde görüldüğü üzere, friglerde de kayaların içine oyulmuş kral me zarları mevcuttur. Çok büyük olan bu mezarların içine kralın ölüsüyle birlikte onun hayatta en çok sevdiği eşyalar da konulmaktaydı.

1 1 1