Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-21T15:02:41+02:00

1-)ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA

 

A(X).B(X)+A(X).C(X)=A(X).[B(X)+C(X)

 

Ortak çarpan parantezine almaktaki amaç terim sayısını bire düşürmektir.Böylece ifadelerde sadeleştirme kolaylıkla yapılabilir.

 

ÖRNEKLER:

1-)ax+bx-cx ifadesini çarpanlara ayıralım!

ax+bx-cx üç terimlisinde ortak çarpan x’tir.buna göre; 

ax+bx-cx=x.(a+b-c) olur.

 

2-)a b c+a b c+a bc ifadesini çarpanlarına ayıralım!

İfade üç terimlidir ve abc ortak çarpandır.O halde;

 

a b c+ab c+a bc=abc(ab+bc+a c)dir.

 

2-)GRUPLANDIRARAK ÇARPANLARA AYIRMA

Verilen ifadenin terimleri uygun şekillerde guplara ayrılır ve her grupta ortak bi çarpan bulunmaya çalışılır.

 

ÖRNEKLER:

1-)ax+bx+ay+by=(ax+bx)+(ay+by)

=x(a+b)+y(a+b)

=(a+b).(x+y)

 

2-)x-ax+2x-2a=(x-ax)+(2x-2a)

=x(x-a)+2(x-a)

=(x-1).(a-1)

3-)ax-a-x+1=(ax-a)+(-x+1)

=a(x-1)-1(x-1)

=(x-1).(a-1)

 

 

3-)İKİ KARE FARKI OLAN İFADELERİN ÇARPANLARA AYRILMASI

a-b=(a-b).(a+b)

 

ÖRNEKLER:

 

1-)4x - 9=(2x-3)(2x+3)

 

2x - 3

 

2-)(2a-3) - (a-2)= 

 

=(2a-3) – (a-2)

=[(2a-3)-(a-2)].[(2a-3)+(a-2)]

=(2a-3-a+2).(2a-3+a-2)

=(a-1).(3a-5)

 

3-)(2x-3)-1=

 

= (2x-3)-1

=[(2x-3)-1].[(2x-3)+1]

=(2x-3-1).(2x-3+1)

=(2x-4).(2x-2)

=4(x-2).(x-1)

 

4-)(298-98)-200.392 =16 (1994/ÖSS)

2a

= (298-98)(298+98)-200.392 =16 

2a

= 200.396-200.392 =16

2a

=200(396-392) =16

2a

=100.4 =16 a=100.4 a=25

a 16

a - b İFADESİNİ ÇARPANLARA AYIRMA

 

a-b=(a-b) (a + a b+a .b +.....+b )

ÖRNEKLER:

 

x –y ifadesini çarpanlarına ayırınız

 

1-) x - y = (x-y) (x +x y+x y+xy +y )olur.

 

2-) x – y ifadesini çarpanlarına ayırınız.

 

x – y =(x – y)(x +x y+x y +x y + xy +y ) olur.Ncak ikinci çarpan tekrar çarpanlara ayrılır.Bu soruyu aşağıdaki gibi çözersek daha kolay olur.

 

x – y = (x ) – (y )

 

= (x -y )(x +y )

 

=(x-y)(x +xy+y )(x+y)(x –xy +y )

 

a + b İFADESİNİ ÇARPANLARINA AYIRMA

 

a- ) n tek ise a + b=(a+b)(a - a .b+a .b -....+b )’dir.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-21T15:03:08+02:00

Çarpanlara Ayırma Konu Anlatım,
Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımı yazılı,
Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımı video


Çarpanlara Ayırma Çözümlü Sorular

ÇARPANLARA AYIRMA


A. ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMAEn az dört terimi olan ifadeler ortak çarpan parantezine alınacak biçimde gruplandırılır, sonra ortak çarpan parantezine alınır.B. ÖZDEŞLİKLER

1. İki Kare Farkı – Toplamı

1) a2 – b2 = (a – b)(a + b)

2) a2 + b2 = (a + b)2 – 2ab

3) a2 + b2 = (a – b)2 + 2ab


2. İki Küp Farkı – Toplamı

1) a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b2 )

2) a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2 )

3) a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)

4) a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)


3. n. Dereceden Farkı – Toplamı

1) n bir sayma sayısı olmak üzere,

xn – yn = (x – y)(xn – 1 + xn – 2y + xn – 3 y2 + … + xyn – 2 + yn – 1) dir.


2) n bir tek sayma sayısı olmak üzere,

xn + yn = (x + y)(xn – 1 – xn – 2y + xn – 3 y2 – … – xyn – 2 + yn – 1) dir.


4. Tam Kare İfadeler

1) (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

2) (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

3) (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab + ac + bc)

4) (a + b – c)2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab – ac – bc)

n bir tam sayı ve a ¹ b olmak üzere,

• (a – b)2n = (b – a)2n

• (a – b)2n – 1 = –(b – a)2n – 1 dir.

• (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

5. (a ± b)n nin Açılımı


Pascal Üçgeni

(a + b)n açılımı yapılırken, önce a nın n . kuvvetten başlayarak azalan, b nin 0 dan başlayarak artan kuvvetlerinin çarpımları yazılıp toplanır.

Sonra n nin Paskal üçgenindeki karşılığı bulunarak kat sayılar belirlenir.

(a – b)n yukarıdaki biçimde yapılır ancak b nin; çift kuvvetlerinde terimin önüne (+), tek kuvvetlerinde terimin önüne (–) işareti konulur.

• (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

• (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

• (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 +b4

• (a – b)4 = a4 – 4a3b + 6a2b2 – 4ab3 + b4

• a4 + a2 + 1 = (a2 + a + 1)(a2 – a + 1)

• a4 + 4 = (a2 + 2a + 2)(a2 – 2a + 2)

• a4 + 4b4 = (a2 + 2ab + 2b2)(a2 – 2ab + 2b2)a3 + b3 + c3 – 3abc =

(a + b + c)(a2 + b2 + c2 – ab – ac – bc)C. ax2 + bx + c BİÇİMİNDEKİ ÜÇ TERİMLİNİN ÇARPANLARA AYRILMASI

ax2 + bx + c ifadesini çarpanlarına ayırırken birkaç yöntem kullanılır. Biz burada ikisini vereceğiz. En iyi öğrendiğiniz yöntemi daima kullanarak pratiklik sağlayınız.


1. YÖNTEM

1. a = 1 için,

b = m + n ve c = m × n olmak üzere,
2. a ¹ 1 İken

m × n = a, mp + qn = b ve c = q × p ise
ax2 + bx + c = (mx + q) × (nx + p) dir.


2. YÖNTEM

Çarpımı a × c yi,

toplamı b yi veren iki sayı bulunur.

Bulunan sayılar p ve r olsun.

Bu durumda, daki ifade gruplandırılarak çarpanlarına ayrılır.

0