Cevaplar

2012-12-21T16:36:15+02:00

Örnek : A - B arasındaki uzaklık 1 / 600.000 ölçekli haritada 4 cm gösterilmiştir. Aralarındaki yükselti farkı 1200 m. olduğuna göre, A ile B arasındaki eğim binde (%o) kaçtır?

Çözüm A B arasındaki gerçek uzaklık;

4 * 6 = 24 km olduğuna göre,

Eğim = Yükseklik Farkı (m) / Yatay Uzaklık (m) * 1000 

Eğim = 1200 / 24.000 * 1000

Eğim = %o 50'dir.

0
2012-12-21T16:36:52+02:00

Aşağıdakilerden hangisi izohipslere ait bir özellik değildir?

A-En dıştaki izohips her zaman kıyı çizgisini gösterir
B-İzohipsin nokta halini aldığı yer zirvedir
C-İzohipslerin sık geçtiği yerlerde eğim fazladır
D-Aynı izohips eğrisi üzerinde her yerde yükselti aynıdır
E-Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltisi aynıdır

0