Aşağıdaki verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerdeki boş yerlere yazınız.

Misakımilli-ulusal egemenlik-kuvayımilliye-Uşi

1. Kurtuluş Savaş'ında Türk halkı işgallere karşı ...........................denilen milli kuvvetler kurmuşlardır.

2. Osmanlı İmparatorluğu Kuzey Afrika'da bulunan son topraklarını Trablusgarp Svaşı Sonunda..............................antlaşmasıyla kaybetmiştir.

3. Halkın devlet yönetiminde karar verme ve söz hakkına sahip olmasına..........................denir.

4.Ulusal ant anlamına gelen .................. ile ülkemizin milli sınırları belirlenmiştir..

(Acil cevap ve lütfen doğru cevap.. yoksa şikayet var..)

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-21T16:43:07+02:00

1.kuvayimilliye 2.Uşi 3. Misakımılliye 4. egemenlik

2 5 2
2012-12-21T17:06:22+02:00

cevap kuvay-ı milliye olcak kardeşim

0