Cevaplar

2012-12-21T17:21:16+02:00


I've got the same taste in clothes as my brother. --> Giysilerimizde erkek kardeşimle aynı zevke sahibiz.

Mine brought up her children in the same way as her mother did. --> Mine çocuklarını annesinin yaptığı gibi yetiştirdi.

I smoke cigarette much the same as a year ago. --> Bir yıl öncekşyle neredeyse aynı sigara içiyorum.

My car looks the same as that one. --> Benim arabam şununla aynı gözüküyor.

I came to the meeting at the same time as Fatma came. --> Ben toplantıya Fatma ile aynı zamanda geldim.

He is the same as everyone else. --> O da herkes gibi bir insan.

Pelin is of the same opinion as Hasan. --> Pelin, hasan ile aynı görüşe sahip.

Have you noticed the same thing as me? --> Siz de benimle aynı şeyi fark ettiniz mi?

My armchair is the same size and shape as yours. --> Koltuğum seninkiyle aynı boyut ve şekle sahip.

They are in the same profession as me. --> Onlar da benimle aynı meslekte.

Fatma was perhaps about the same weight as Ayşe. --> Fatma, belki de Ayşe ile aynı ağırlıkta.

Exactly the same thing happened to me as to you. --> Bana da tamamen sana olan şey oldu.

She was wearing exactly the same jacket as I was. --> O benimle tamamiyle aynı ceketi giyiyordu.

Mehmet's the same age as me. --> Mehmet benimle aynı yaşta.

This building is the same as ours. --> Bu bina bizimkiyle aynı.

Ayşe's hair style is the same as mine. --> Ayşe'nin saç stili benimkiyle aynı.

I work at the same company as Ali works. --> Ali'nin çalıştığı firmada çalışıyorum.

1 4 1