Cevaplar

2014-02-05T10:32:00+02:00
Atatürk’ün, Milli Mücadele’yi, Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatan büyük eseridir. Atatürk bu uzun nutkunu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1927 yılı ekiminin 15′inden 20′sine kadar süren II. Büyük Kurultayı’nda söylemiş, ondan sonra kitap halinde yayınlanmıştır.«Nutuk», o günlerin Türkçesiyle yazılmış olmakla birlikte, Büyük Ata’nın sanatçı yönünü de belirten, çok canlı, hareketli, açık bir ifadeyle kaleme alınmıştır. Atatürk Kurtuluş Savaşı’nın destanı, Cumhuriyet’in tarihinin temeltaşı sayılabilecek olan bu eseri hazırlarken 300′e yakın vesikaya dayanmış, bunları «Nutuk»ta sırasıyla zikretmiş, Kurultay’a sunmuştur. Ayrıca, olayları anlatırken, gereken telgraf, mektup vs. gibi belgeleri de «Nutuk»un içinde aynen vermiştir.
1 5 1