Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-21T19:05:54+02:00

beautiful-ugly / güzel-çirkin
better-worse / daha iyi-daha kötü
big-small / büyük-küçük
cheap-expensive / ucuz-pahalı
early-late / erken-geç
easy-difficult / kolay-zor
free-occupied / serbest-meşgul
full-empty / dolu-boş
good-bad / iyi-kötü
here-there / burada-orada
heavy-light / ağır-hafif
hot-cold / sıcak-soğuk
near-far / yakın-uzak
next-last / gelecek-son
old-young / ihtiyar-genç
old-new / eski-yeni
open-shut / açık-kapalı
quick-slow / çabuk-yavaş
right-wrong / doğru-yanlış
short - tall / Kısa - Uzun
poor - rich / Fakir - Zengin
high - low / Yüksek - Alçak
fast - slow / Yavaş - Hızlı
safe - dangerous / Güvenli - Tehlikeli
thin - thick / İnce - Kalın

1 5 1
2012-12-21T19:13:29+02:00

clever/lazy

expensive/cheap

tall/short

fat/thin

shy/talkative

big/small

 

1 3 1