Cevaplar

2012-12-21T19:08:08+02:00

Yapım eki getirilerek türetilen yeni anlamlı sözcüklere “türemiş sözcük” denir.
Türemiş sözcükte en az bir tane yapım eki bulunur.
Türemiş sözcüklere “gövde” de denir.

NOT: Türemiş sözcüklerde, sözcüğün kökü ile gövdesi arasında mutlaka bir anlam ilgisi olmalıdır.kök  +  yapım eki            Kök  +  yapım eki  +  yapım eki …
türemiş sözcük                         türemiş sözcük
(gövde)                                    (gövde)

şarkıcı          (şarkı–cı)
soygun         (soy–gun)
örtülü            (ört–ü–lü)
görüştür–      (gör–üş–tür–)
sızla–           (sızı–la–)
sessizlik       (ses–siz–lik)
kırılgan          (kır–ıl–gan)
Türkçe          (Türk–çe)
kulaklık         (kul–ak–lık)
susa–           (su–sa–)
şakalaş–       (şaka–laş–)
çınlat–          (çın–la–t–)Devamı: http://www.yenimakale.com/turemis-sozcukler.html#ixzz2FhuMwqbu

2 3 2
En İyi Cevap!
2012-12-21T19:08:19+02:00

sözcüge gelen ek kelimenin anlamını degistiryorse yapım eki almış yani türemiş kelimedir ör veryim; gözlükçü gözlük ten türemiş gözlük satana dönüşmüş

2 5 2