Cevaplar

2017-01-09T23:30:00+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Birden fazla madde, kimyasal bağ oluşturmadan ve kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelerek karışımı oluştururlar. Fiziksel bir oluşumdur, ayrıştırılabilirler. Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere iki grupta incelenir.

Aynı çeşit atom veya moleküllerden oluşan maddelere saf madde denir. Element ve bileşikler saf maddelerdir. Homojenlerdir. Fiziksel yollarla kendilerinden daha basit maddelere ayrıştırılamazlar. Örneklere gelecek olursak;

kolonya - su ile alkolden oluşan bir çözeltidir, yani karışımdır.
oksijen - elementtir, saf maddedir.
naftalin - naftalin bir hidrokarbondur (bileşik), saf maddedir.
gümüş - elementtir, saf maddedir.
süt - heterojen bir karışımdır.
şeker - bileşiktir, saf maddedir.
0
2017-01-09T23:50:18+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Saf maddeler Oksijen (O), ve Gümüş (Ag) dir. Çünkü bünyesinde sadece tek tür atom barındırıyor.

Bileşikler, naftalin ( C10H8 ), ve Şeker ( CxHyOz ) bileişktir çünkü yapısında kimyasal bağ ile birbirine bağlanmış birden fazla tür atom barındırır.

Karışımlar, kolonya ve süttür. Çünkü bu maddeler içinde farklı tür atomlar var ama kendi kimyasal özelliklerini kaybetmemiştir.
0