Cevaplar

2012-12-21T21:02:38+02:00

Classroom Rules" yani "Sınıf Kuralları" adını taşıyan bu ünitemizde sınıfta söylenebilecek bazı cümlelere örnek vermek istedik. Ünitemizde geçen önemli cümleleri sizler için derledik. Öğrenilen kelimelerle yeni cümleler kurulabilir. 

Come to the board: Tahtaya gel(in)!

Clean the board: Tahtayı sil(in)!

Don't run in the classroom: Sınıfta koşma(yın)!

Put your books in your bags: Kitaplarınızı çantalarınıza koyun!

Don't talk: Konuşma(yın)

Don't shout: Bağırma(yın)!

Don't come to class late: Derse geç kalma(yın)!

Give me some water: Bana biraz su ver(in)!

Keep your classroom tidy: Sınıfınızı temiz tutun!

Raise your hand: Elini kaldır!

Close the window: Pencereyi kapat(ın)!

Open the door: Kapıyı kapat(ın)!

 

my region

-Where is Antalya?      (Antalya nerede?)

-It is in the Mediterranean Region.  (Akdeniz bölgesi'nde.)

 

Yönü belirtmek içinse bölge yerine " south of Turkey(Türkiye'nin güneyi), north of Turkey(Türkiye'nin kuzeyi), east of Turkey(Türkiye'nin doğusu), west of Turkey(Türkiye'nin batısı) " gibi ifadeler kullanalım.

-Where is Antalya?      (Antalya nerede?)

-It is in the south of Turkey.   (Türkiye'nin güneyinde.)

 

Her iki cevabı birarada da kullanabiliriz.

-Where is Antalya?      (Antalya nerede?)

-Antalya is in the south of Turkey. It is in the Mediterranean Region.       (Antalya Türkiye'nin güneyindedir. Akdeniz bölgesindedir.)

 

0