Cevaplar

2012-12-21T22:14:23+02:00

Çöl iklimi Nedir

Çöl iklimi
Sahra

A.Sıcak Çöller 30° enlemlerinde görülür.
Yılda 1-2 kez yağış düşer.
Vahaların dışındaki yerler yerleşmeye elverişli değildir.
Yıllık Sıcaklık farkı azdır.
Gece ile gündüz arası sıcaklık farkı fazladır.
Görüldüğü yerler: Büyük Sahra (Kuzey Afrika), Kalahari (Güney Afrika), Atacama (Güney Amerika), Arizona (Kuzey Amerika), Viktorya (Avustralya), Tar (Hindistan) , Kisimu(Kenya)
Bitki örtüsü dikenli bitkilerdir.

B.Karasal Çöller Orta kuşak karalarının deniz etkisinden uzak iç kesimlerinde görülür.

Bitki örtüsü steptir

Görüldüğü yerler Taklamakan, Gobi, Karakum, Kızılkum(Asya) Nevada Çölleri(Kuzey Amerika)
Diğer özellikleri Sıcak çöllerle aynıdır.
yıllık yağış miktarı 20mm geçmez

C.Soğuk Çöller Kutup çevrelerinde görülür. Sadece Antartika'nın
çevresinde görülmez Bitki örtüsü yoktur

Çöl İkliminin Özellikleri
Günlük ve mevsimlik sıcaklık farklarının azla olması karakteristik özelliğidir.

Yağışlar yok denecek kadar azdır.
Sıcaklık farklarının fazla olması, kayaların fiziksel olarak parçalanıp ufalanmasına neden olur.

Kimyasal çözülme yetersiz olduğundan Toprak oluşumu zordur.

Çöl İkliminin Doğal Bitki Örtüsü
Kuraklığa uyum sağlamış olan kurakçıl otlar ve çalılardan oluşur. Kuraklığa en iyi uyum sağlamışBitkiler, gövdesinde çok miktarda Su biriktirebilen kaktüslerdir. Üzerlerindeki küçük dikenler, Bitkininısı kaybını azaltmaktadır. Ayrıca yer altı sularının yüzeye çıktığı yerlerde vahalar oluşmuştur.

Vaha : Çöllerde Suyun bulunduğu, Bitkilerin yetişebildiği, insanların yerleşip barındığı yerdir. Vahalar akarsu boylarında, kuyuların açıldığı yerlerde, büyük su kaynakları yanında gelişmiştir.

Çöl İkliminin Görüldüğü Yerler
Asya Kıtası’nda;
 Arabistan, Gobi, Taklamakan Çöllerinde,
Kuzey Amerika’da; Kaliforniya, Nevada, Kolorado, Meksika Çöllerinde,
Afrika’da; Büyük sahra, Kalahari, Namibya Çölleri’nde,
Avustralya’da; Büyük Kum Çölü’nde,
Güney Amerika’da; Atakama Çölü’nde görülür.

UYARI : Çöllerin en büyük bölümü Kuzey yarım Küre’dedir. Bu durum, karaların Kuzey Yarım Küre’de Güney Yarım Küre’den daha fazla olmasının sonucudur.

Oluşumlarına göre üçe ayrılır.

A-Suptropikal çöl iklimi: Her iki yarım kürede dönence çevrelerinde ve kıtaların batı kıyılarında oluşmuşlardır.

Alçalıcı Hava hareketleri kuraklığa ve çölleşmeye yol açmıştır.

Bu çöllerin oluşumunda soğuk su akıntılarının da etkisi vardır.
a-Kuzey Afrika’da Büyük Sahra ve Libya çölleri
b-Güney Afrika’da Kalahari ve Namibya
c-Kuzey Amerika’da Kaliforniya
d-Güney Amerika’da Atacama
e-Avustralya’da Büyük kum ve Victoria çölleri
f-Hindistan’da Tar çölü
g-Arabistan’daki Necef ve Rub’ul Hali çölü

Yıllık sıcaklık farkları azdır (10-15ºC). Bunun temel sebebi güneş ışınlarının geliş açısının çok değişmemesidir.

-Günlük sıcaklık farkları nem azlığından dolayı 40ºC ‘yi geçer.

-Buharlaşma çok fazladır. Güneşlenme oranı %90 kadardır.

-Dünya’da güneşlenmenin en fazla olduğu yerlerdir.

-Belirli bir yağış rejimi yoktur. Ortalama yağış miktarı 250mm kadardır.

-Bitki örtüsü kurakçıl otlar , çalılar ile kaktüslerdir.Gür bitkiler, ancak ırmak boyları ile yer altı su seviyesinin yüksek olduğu vahalarda görülürler.

-Kimyasal çözülme yetersizdir. Toprak oluşumu oldukça yavaştır.

-Taş ve kayaların Mekanik yolla parçalanmasıyla çakıllar ve kumlar oluşmuştur.

B-Orta Kuşak Çölleri:

-Orta kuşakta ki karaların iç kesimlerindeki çöllerdir.

-Oluşumlarında deniz etkisine kapalı olmaları etkili olmuştur.

-Fhön olayı da çölleşmede etkili olmuştur.
a-Orta Asya’da Kızılkum, Karakum, Gobi, Taklamakan
b-İran’da Deşt-i kebir, Deşt-i lut
c-Kuzey Amerika’da Nevada ve Arizona

-Hem yıllık hem de günlük sıcaklık farkları fazladır.

-Diğer özellikleri Sup tropikal çöllere benzemektedir.

C-Soğuk Çöller: Kutup bölgelerinde nem azlığı ve alçalıcı hava hareketlerine bağlı olarak oluşan çöllerdir.

-Antartika ve Grönland..

-Çöllerde sıcaklık yüksek olmasına rağmen buharlaşacak su olmadığından mutlak nem azdır. Dolayısıyla bağıl nem oranı azdır.

0
2012-12-21T22:14:36+02:00
Çöl İklimi
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu iklim tipini, yağışların yok denecek kadar az olması belirler. Çöllerdeki nem yetersizliği, günlük sıcaklık farkının büyümesine zemin hazırlamıştır. Günlük sıcaklık farkının 50°C yi bulduğu zamanlar olmaktadır. Yıllık yağış miktarı 100 mm nin altındadır. Yağışlar daha çok sağanak yağmurlar şeklindedir. Tabii bitki örtüsü bazı kurakçıl otlar ve kaktüs bitkileridir.

Sıcak Çöller

30 ° enlemlerinde görülür. Yılda 1-2 kez yağış düşer. Vahaların dışındaki yerler yerleşmeye elverişli değildir. Yıllık sıcaklık farkı azdır. Gece ile gündüz arası sıcaklık farkı fazladır. Yağışlar genelde yağmur biçimindedir. Bitki örtüsü dikenli bitkilerdir. Görüldüğü yerler: Büyük Sahra (Kuzey Afrika), Kalahari (Güney Afrika), Atakama (Güney Amerika), Arizona (Kuzey Amerika), Viktorya (Avustralya), Tar (Hindistan), Kisimu (Kenya)
Soğuk Çöller
Grönland, Antarktika ve Kutup çevrelerinde görülür. Bitki örtüsü yoktur. Yağış çok az görülür. Çöllerde sıcaklık yüksek olmasına rağmen buharlaşacak su olmadığından mutlak nem azdır. Yıllık yağış 250 mm'nin altındadır.
1 5 1