Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-21T22:19:39+02:00

Ondalık Kesir Problemleri

1. 32456 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?

A)26
B)296
C)36
D)304 

2. Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir?

A)1/2
B)3/5
C)4/4
D)7/8 

3. 1/5 kesrinin 4 ile genişletilmişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)1/20
B)4/5
C)4 tam 1/4
D)4/20 

4. 2/5 i 16 öğrenci olan bir sınıfın tamamının yarısı kaç öğrencidir?

A)40
B)20
C)30
D)35 

5. Bir manav elinde bulunan 120 kg patatesin 3/10 unu 1.gün kalanın 3/4'ünü de 2. gün satıyor. Geriye kaç kg patates kalmıştır?

A)36kg
B)90kg
C)21kg
D)84kg 

6. ''001'' ondalık kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)100/100
B)1/1000
C)10/100
D)1/100 

7. 3 5 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturacağımız en büyük 3 basamaklı ondalık kesir hangisidir?

A)7530
B)753
C)753
D)735 

8. 723 – 733 – 699 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)723 – 733 – 699
B)733 – 723 – 699 
C)733 – 699 – 723 
D)699 – 723 – 733 

9. 12356 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A)oniki tam onda üçyüz elli altı
B)oniki tam binde otuz beş 
C)oniki tam binde üç yüz elli altı
D)oniki tam binde üç yüz 

10. 39167 sayısındaki 7 rakamı hangi basamaktadır?

A)onda birler
B)yüzde birler
C)binde birler
D)yüzler

1 5 1
2012-12-21T22:20:38+02:00

5/100=0,05

3/10=0,3

18/100=0,18

97/10=9,7

2587/1000=2,587

6/10=0,6

4/5=0,8

10/10=1

297/100=2,97

1 1 1