Cevaplar

2015-10-27T15:02:32+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
 Selanik;
>> Yunanistan'da bir şehirdir. Yunanistan'ın ikinci büyük kenti ve Yunanistan Makedonya'sının yönetim merkezidir.

XIX. (19.) YÜZYILDA SELANİK ŞEHRİNİN SİYASİ, SOSYAL, KÜLTÜREL YAPISI
>> B
irçok farklı dinde ve ırkta insanı barındıran; Osmanlı Devletinin bir vilayetidir. Orada meşrutiyet yandaşlarının sayısı bir miktar daha fazladır.

SİYASİ;
=> 
Pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçmiştir.
 Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdir. 
<< Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmiştir. >> 


Kültürel;
=> Selanik'de, Türkler ile  birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi, Ermeni gibi milletler yaşıyordu.
<< Bu çok uluslu yapı, konuşulan dil, inançları, gelenek ve görenek ülkede çok zengin bir kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı. >> 

Sosyal;
=>  İşlek bir limanı ve Avrupa ile demir yolu bağlantısı olan şehir, canlı bir ticaret merkeziydi. Fransız İhtilalinden sonra fikir akımları ortaya çıkmıştır.
<< Rumeli’deki en gelişmiş şehirdir.>> 


Başarılar. 
13 4 13