Cevaplar

2012-12-22T10:33:47+02:00

Günümüzdeki atom bilgisini ifade eden teoridir. 

Elektronların(e-) kütlesinin çok küçük olduğunu ve çok hızlı hareket ettiğini ifade ederek atomdaki elektronun aynı anda yeri ve hızının bilinemeyeceği (3Heisenberg Belirsizlik İlkesi) ifade eder. 

Elektronlar (e-); atomun çekirdeğinin etrafında dönen (-) yüklü taneciklerdir. Elektronlar, çekirdek etrafında bir daire etrafında hareket etmezler. Üç boyutlu eksen üzerinde 
dalgasal hareket yaparlar.Her elektron dört kuantum sayısı ile tanımlanabilir. Kuantum sayısı; bir atomdaki elektronların enerji düzeylerini belirten tam sayılardır. 
I. BAŞ KUANTUM SAYISI 
Elektronların bulunduğu yerden değil, ihtimalinin yüksek olduğu yerden 
çekirdek etrafında; sanki bir kabuk, şeklinde gözüken kısımlara 
Yörüngelere, BAŞ KUANTUM SAYISI da 

aynı zamanda K, L, M, N gibi harflerle de gösterilirler. 
. n’ nin değeri ne kadar büyükse kabuk yani yörünge çekirdekten o kadar uzaktır. 
II. ORBİTAL ( YAN ) KUANTUM SAYISI 
Yörüngelerin her biri bir veya daha çok alt kabuktan veya alt düzeyden oluşur.Kendi içlerinde alt birimlere ayrılırlar.
Bu alt kabuklar Orbital Kuantum Sayısı veya Yan Kuant Sayısı diye ifade edilen kuantum sayıları ile tanımlanır. l harfi ile gösterilirler. sıra ile s, p, d, f,g,h … harfleriyle isimlendirilirler. 
3 Heisenberg Belirsizlik İlkesi; Bir atom veya iyonda çekirdek etrafında hareket eden elektronun yeri ve hızıaynı anda tespit edilemez.Hızı tespit edilirken yeri, yeri tespit edilirken hızı tespit edilemez. 
O Orbital Kuantum Sayısı, l; alt kabukların (orbitallerin) şekilleri ile ilgili bilgi verir. 
Orbital Kuantum Sayısının değeri l = 0, 1, 2, 3, ... (n-1) şeklinde hesaplanır. 
l = 0 Ö s orbitali, 
l = 1 Ö p orbitali, 
l = 2 Ö d orbitali, 
l = 3 Ö f orbitali, … şeklinde adlandırılırlar. 

III. MANYETİK KUANTUM SAYISI 
Her alt tabakada; bir ya da daha fazla yörüngeden oluşmuştur.Her alt tabakadaki her bir yörünge, manyetik kuantum sayısı; ml ile gösterilir. 
O Manyetik kuantum sayısı, ml; manyetik alanda orbitallerin yönelmelerini belirtir. 
s- Orbitali : 
s orbitali için elektron bulutu (veya elektron olasılık dağılımı) küresel simetriye sahiptir. Yani, geometrik şekli, merkezde çekirdeğin bulunup yoğunluğu merkezden dışa doğru azalan bir küre biçimindedir. 

l = 0 değerine sahip tüm orbitaller s orbitalidir. Eğer s orbitali Birinci kabukta (n = 1) ise 1s orbitali, İkinci kabukta (n = 2) ise 2s orbitali, Üçüncü kabukta (n = 3) ise 3s orbitalidir. 
p- Orbitalleri :

2 5 2