Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-22T11:29:53+02:00

Sürtünme Kuvvetinin Yararları ve Zararları
Sürtünme Kuvvetinin Yararları ve Zararları nelerdir

Cismin hareketine karşı koyan, harekete zıt yöndeki kuvvete sürtünme kuvveti denir.Sürtünme kuvveti birbirine sürtünen yüzeyler arasında oluşur.sürtünme kuvveti yüzeylerin cinsine ve cismin kütlesine bağlıdır.Sürtünme kuvveti olmasaydı en azından yürüyemezdik. Arabalar frene basınca duramazdı. Cisimleri kolay hareket ettirmek için tekerlek takmazdık.

Sürtünme Kuvvetinin Olumlu Olumsuz Yönleri :
1. Yürümeyi kolaylaştırır. Hareketi zorlaştırır.
2. Sürtünme kuvveti nedeniyle yerine koyduğumuz koltuk ve masa gibi eşyalar yerinde kalır.
3. Metaller arasında oluşan sürtünme sonucu sert metal yumuşak metali aşındırır. Enerji kaybına neden olur. Arabaların motor gücünün yaklaşık %20 si sürtünme kuvvetini yenmeye harcanır.
4. Sporcular ayaklarına giydikleri çıkıntılı ayakkabılar ile daha rahat yere basarlar.
5. Sürtünme kuvveti cisimleri aşındırır .
6. Araba,uçak,gemi ve trenin hızını yavaşlatır.
7. Sürtünme kuvveti olmasaydı dağ yamaçlarındaki kaya ve topraklar kolaylıkla kayardı.
8. Kalemle yazamaz veya yazdıklarımızı silemezdik.
9. Arabalar frene basılınca duramazdı. 

0
En İyi Cevap!
2012-12-22T11:30:09+02:00

Sürtünme Kuvveti Nedir - Sürtünme Kuvvetinin Etkileri


Sürtünme Kuvveti Nedir

Birbirine bağlı olan iki nesnenin aralarında oluşturdukları harekete karşı koyan kuvvete sürtünme kuvveti denir Sürtünme genelde kuvvet ile aynı doğrultuda ve zıt yönlerde olur

Doğada sürtünme kuvvetine sık rastlanır Sürtünme olmayan bir ortam elde etmek imkânsıza yakın olmakla beraber uzay boşluğunda sürtünme olmayan bir ortam elde edilebilir


Sürtünme Katsayısı

Sürtünme genelde katsayısı boyutsuz bir değer olarak bilinir Kullanılan maddeye göre sürtünme katsayısı değişebilir Örneğin Teflonun katsayısı 0,04 kadar düşük olabilir Eğer yatığımız ölçümlerde sürtünme katsayısı 0 çıkıyor ise madde yüzeye temas etmiyordur Katsayı yüzey yapışkan ise doğru ölçülemez


Sürtünme Çeşitleri

1 Statik sürtünme (cisim hareket etmiyorsa geçerlidir)
2 Dinamik sürtünme (cisim hareket ediyorsa geçerlidir)
3 Yuvarlanan cisimlerde sürtünme


Sürtünme Kuvvetinin Özellikleri

1 Yatay bir düzlemde sürtünme kuvveti cismin hacmi ile doğru orantılı olarak değişir
2 Yüzeylerin cinsine göre sürtünme kuvveti değişebilir
3 Sürtünme kuvvetinin hareketi her zaman zıt yönde olur


Sürtünme Kuvvetinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri

1 Sürtünme kuvveti yürümeyi kolaylaştırırken hareket etmeyi zorlaştırır
2 Sürtünme kuvveti olmasaydı arabalar frene basıldığında duramazdı
3 Sürtünme kuvveti olmasaydı Kurşun kalem ile yazı yazılamazdı veya yazdığımız yazı silgi ile silinmezdi
4 Cisimler sürtünme kuvveti ile aşınır
5 Dağ yamaçlarındaki kaya ve toprak gibi maddeler sürtünme kuvveti sayesinde kaymadan sabit durur

Sürtünme Kuvvetinin Etkileri

Cisimlerin yüzeyde sabit kalmasında sürtünme kuvveti önemli bir rol oynar Yaşamsal bazı faaliyetlerimiz sürtünme kuvveti sayesinde devamlılığını koruyor Sürtünme kuvveti olmasaydı; oturamaz, yürüyemez, yemek yiyemez, araba süremezdik Hayatın her alanında bazı şeylerin gerçekleşmesi için sürtünme kuvveti olmasa olmazdır

Buzlu yüzeylerde daha az sürtünme kuvveti vardır Kış yarlarında arabalar buzlu yüzeylerde kayarlar Buzun sürtünme kuvvetini artırmak için buz üzerine toprak veya tuz atılır Bu sayede arabalar fren yaptığında buz üzerinde daha kolay durabilir


Sürtünme Kuvvetini Azaltma ve Artırmanın Yolları

Sürtünme kuvvetinin yeterli olmadığı bazı durumlarda sürtünme kuvvetini artırmak için bazı yollar uygulanır Bunlardan bazıları;

1 Arabaların lastiklerine zincir takılması (Artırma)
2 Makileri yağlamak (Azaltma)
3 Futbolcuların dişli krampon giymesi (Artırma)


3 5 3