Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-22T11:44:39+02:00

Etkinliğin çıkış noktası öğrencilerin merak ve hayalleridir. Öğrencilere sorgulamalarla merak ve hayallerinin temelindeki sorun fark ettirilmelidir. Kurgu kuşağı etkinliklerine sorun ve ihtiyaçtan yola çıkılmamalıdır. 

Ortaya çıkan çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımamalıdır.

Sosyal olayların çözümüne yönelik istekte bulunan öğrencilere Nasıl…? soruları yöneltilerek sorunun kapsamını bireysel olarak çözebilecekleri noktaya taşıması sağlanır.

Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz. Öğrencilerin çözüm önerilerini başkalarının anlayabileceği şekilde yazarak ve çizerek açıklamaları yeterli olarak kabul edilecektir.

Çözüm önerilerinin sınıf içinde paylaşılmasında demokratik bir ortam oluşturulmalıdır

 


    Kurgu Kuşağında Neler Yapılır
    *Düşünce öğrenciye özgün olmalı..     *Merak, hayal ettiği ve geliştirmek istediğin ne varsa onu ele almalı     *Hayal, düşünce ve tasarım kapılarını sonsuza kadar açmalı, hiçbir sınırlandırma olmamalı.     *Çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımamalıdır.     *Etkinlik sürecinde yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınır. Yani tasarım günlüğü yazılır..     *Bireysel çalışmalarda yazılanlar ürün dosyasına konur.     *Grup çalışmaları sergi düzenine uygun yapılır. Büyük boy bir fon kağıdına tüm tasarım günlüğü, grup adi, grup üyeleri, düşünülen çözüm     tasarısının resmi, grup çalışmasını değerlendirme formu vb. çalışmalar yapıştırılır.     *Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz.     *Çözüm önerilerini yazarak ve çizerek ifade ederler.     *Öz değerlendirme formu doldurulur. Konuyla ilgili röportaj yapılır.     *En sonda isteyen öğrenci etkinlik sürecini anlatır.         Ne Yapılmaz...     *Çıkış noktası var olan bir sorunu bulma yada sorunu çözme değildir. Daha çok merak ve hayal etmedir.     *Düşünme sınırlandırılamaz.     *Başkasından kopya edilemez.     *Fikir düşünce olarak, yaratıcılık açısından size özgü olmalı     *Günümüzde var olan ve çözümü bulunmuş bir düşünce ele alınamaz.     *Tasarım günlüğünü zamanında yazın. Diğer bir güne yada haftaya bırakılamaz.

 

 

    Kurgu  Kuşağı

    Düzen kuşağındaki istenen hedefler doğrultusunda yeni tasarımının oluşması,çizimini yapması,araç ve gereçlerin belirtilmesi amaçlanır. Burada öğrenci kendini ve çevresindeki tüm olayların farkına varır. Yaşamdaki oluşumların birer düşünce ürünü olduğunun farkına varır. Geleceğe ait kurgular kurarak neyi merak etti ve neyi geliştirmek istediğini listeler. Bunlar arasında bir tanesine çözüm bulmaya çalışır.

Teknoloji ve tasarım kurgu kuşağı 6. sınıf

DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM:.Burada öğrenci beyninde oluşan merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi,kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade eder. Bence burada öğrencinin kafasında bir tasarım varsa masaya yatırılır yoksa günlük yaşantıda kullanılan bir meta ya da nesneyi ele alması ve bunu nasıl daha kullanışlı ,verimli,ekonomik,estetik,verimli hale getirmek için düşünmeye yönlendirilir. Yaptığı çalışma eksik ve önemsiz de olsa onore edilir. Düşüncen güzel ama gerçekçi ol,insanlar hoşlansın,yapımı güç,üzerinde çalış gibi ifadelerle yaptığının yeterli olmadığı ve üzerinde çalışması istenir.Sonuçta öğretmence ÖZGÜN ÜRÜN tasarladığı anlaşılırsa bu çalışmalar öğrenciler tarafından tahtaya yazılarak değerlendirilir. Çözüm önerileri dikkate alınır ve tasarım düşünsel olarak gerçekleştirilir. Bu çalışma GRUP çalışması olarak da verilir.. 

HAYALLERİM ÇİZGİDE SAKLI:Bu konuda öğrenciye neyi hayal ettiği,merak ettiği,neleri değiştirmeyi,kolaylaştırmayı düşündüğü sorulur ve listelenir. Düşündüğü tasarım önerisi seçilir ve yeni tasarıma yaklaşım uygulaması idi.Öğrenci düşlediği tasarımını çizer öğretmeninin de desteğiyle geliştirir. Etkinlik sürecini günü gününe gelişmeleri tasarım günlüğüne yazar. Etkinlik sonunda öz değerlendirme formunu doldurarak kendini değerlendirir.
 

Teknoloji ve tasarım kurgu kuşağı 7. sınıf

DÜŞÜNCELERİMİZDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM:6.sınıfta bir yıl önceki yaptığı "hayallerim çizgilerde saklı "kurgu kuşağında yaptığı çalışmaları değerlendirir ve değişimler yapmaya çalışır çünkü tasarım anlayışı zenginleşmiştir.Yazılı olarak görüş yapar ve sunar tartışılır. Bundan sonra neleri değiştirmeyi hayal ettiği ve değiştirmeyi istediği sorulur ve istekleri resimle ifade eder.Çizimlerin doğru olması önemli değil önemli olan tasarımın özgünlüğü.Yaşadığı süreç günlüğüne yazılır ve öz değerlendirme formuna işlenir öğretmene teslim eder. Burada geçen yıldan yaptığını geliştirme yeteneği olduğunu ve yeni tasarımının şekillenmesi,çizilmesi amaçlanır. 

Teknoloji ve tasarım kurgu kuşağı 8. sınıf

DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM : 7.sınıfta yaptığı tasarım çalışmalarını sınıfa getirir.Arkadaşlarına gösterir ne anladıklarını sorar,görüşlerini yazar ve değerlendirir bu yorumlar sonucunda değişikler yapar.Öğretmen bu gelişme ve olay ışığında neyi yapmayı veya DEĞİŞTİRMEYİ "İnovasyon" istediğini sorar ve tasarımını belirlerler,çizimine başlar,öğretmene teslim eder, çalışmaları günlüğüne yazar ayrıca iyi tasarım okul panosuna asılır ve ONORE edilir

öne iyi çözüm ödülü ne olur verin

3 5 3